Назад

Меморандум за насърчаване на строителното предприемачество


 • Меморандум за насърчаване на строителното предприемачество


   
  БТПП и Българска предприемаческа камара в строителството ще подпишат меморандума на 20 април от 12:30 на ул. "Искър" №9.
    
  Меморандумът е в продължение на усилията на БТПП икономическата категория строителен предприемач от януари 2011г. да стане част от Националния класификатор на България. Целта на веворандума е насърчаване на строителното предприемачество в България, оказване на съдействие на фирмите от бранша в процеса на намиране на партньори и установяване на лоялни и етични взаимоотношения между тях, както и помощ в контактите им с държавни и общински органи и институции.
   
  За издигане авторитета на професията „строителен предприемач", БТПП и БПКСтр ще издават на съвместните си членове - строителни предприемачи, удостоверения/сертификати на български и на чужди езици, за удостоверяване на актуалния им статут като търговци, извършващи предприемаческа дейност в съответствие с критериите, утвърдени от Управителния съвет на Българската предприемаческа камара в строителството и ще организират съвместни обучения, включително професионални, семинари, конференции, кръгли маси и други подобни мероприятия за повишаване знанията, уменията и на членовете си по правни, икономически и социални теми.
  Меморандумът ще бъде подписан от Цветан Симеонов - председател на УС на БТПП, и Николин Гавраилов - председател на УС на БПКСтр.

  Линк

Назад