Назад

Посланикът на САЩ бе гост на БТПП


 • Bulgarian Business Delegations to Head for Chicago, Cleveland

  A business delegation of the Bulgarian Chamber for Commerce and Industry (BCCI) will visit Chicago, IL, and Cleveland, OH, in October 2010.

  This information emerged from Thursday's meeting between US Ambassador James Warlick and the chair of the BCCI, Tsvetan Simeonov.

  During the meeting, Warlick and Simeonov focused on the needed measures to boost the work of the Bulgarian-American Trade and Economic Council (BATEC), which is a structure of the BCCI.

  The BCCI head pointed out the need to promote Bulgarian investment opportunities with American companies through advertising and various visits, fairs, and similar activities, while Warlick said the Embassy would further its cooperation with the Chamber.

  Simeonov, together with the Chair of the BCCI Court of Arbitration Silvi Chernev, presented to the US Ambassador and his staff the new electronic system of the court that provides long-distance access to authorized persons.


  Линк

 • Посланикът на САЩ бе гост на БТПП

  Състоянието и перспективите за разширяване на българо-американските икономически и търговски отношения и важният за бизнеса въпрос за преодоляване на отрицателните резултати от световната икономическа и финансова криза, бяха разисквани от председателя на БТПП Цветан Симеонов и Н.Пр.г-н Джеймс Уорлик, Посланик на САЩ в Р.България, който гостува за първи път в БТПП.

  Г-н Симеонов изтъкна необходимостта от привличане на повече американски инвестиции на българския пазар, особено във високите технологии, популяризиране на възможностите за правене на бизнес в България чрез засилена рекламна кампания, повишаване на компетентността и практическите умения на заетите, модернизиране на инфраструктурата и др. с цел повишаване на конкурентоспособността на българските фирми.

  Г-н Уорлик потвърди своята увереност в продължаването на съществуващото традиционно добро партньорско сътрудничество между БТПП и Посолството на САЩ в София с цел информиране на бизнеса за организиране на делегации в двете страни, посещение на съвместни панаири и търговски изложения, постоянен обмен на икономическа и бизнес информация.

  Поставен бе акцент за активизиране на дейността на смесения Българо-американски търговски и икономически съвет (БАТИС) и подготовката за посещение на делегация, организирана от Палатата през м.октомври в Кливланд и Чикаго, САЩ.

  Г-н Симеонов и председателят на Арбитражния съд при БТПП д-р Силви Чернев представиха на посланик Уорлик и неговите съветници работата и новите моменти в дейността на съда. Демонстрирана беше новата електронна система за работа по делата в Арбитражния съд, която дава възможност за дистанционен достъп до материалите по делата на оторизираните лица : страни и вещи лица и което ще позволи за още по-бързото решаване на делата.

  Пресслужба БТПП


  Линк

Назад