Назад

Подписване на меморандум за насърчаване на строителството между БТПП и БПКСтр.


 • Подписване на меморандум за насърчаване на строителството между БТПП и БПКСтр.


   
  Управителните съвети на Българската търговско-промишлена палата и на Българската предприемаческа камара в строителството отправя покана към представителите на медиите да присъстват на официалното подписване на Меморандум между БТПП и БПКСтр.
  КОГА: 20.04.2011г.(сряда) от 12:30 часа на ул.”Искър” №9.
  КАКВО: Меморандумът е в продължение на усилията на БТПП икономическата категория строителен предприемач от месец януари 2011г да стане част от Националния класификатор на Република България.
  С КАКВА ЦЕЛ: За насърчаване на строителното предприемачество в България, за оказване на съдействие на фирмите от бранша в процеса на намиране на партньори и установяване на лоялни и етични взаимоотношения между тях, както и в помощ в контактите им с държавни и общински органи и институции;
  Място на провеждане: София, ул.”Искър” №9

  Линк

Назад