Назад

Кой говори от името на бизнеса у нас, vol.1


 • Кой говори от името на бизнеса у нас, vol.1  <  Да се развива външна търговия никак не е лесно. Особено в държава, в която тази икономическа дейност е обект на множество бюрократични тежести (България се нарежда на 108-о място от 183 държави по показателя “Външна търговия” в класа-цията на Световната банка  “Да правиш бизнес” за 2011). Точно тук ценна роля може да има съдействието на някоя неправителствена организация, която да подпомогне затъналия в административното блато Иван с ценни контакти - фирми в чужбина с интерес към продукцията му, вносители на суровините,  които са необходими за производствения процес на компанията му, с консултации по правни въпроси, помощ по изготвянето на различна документация и т.н. Това е част от работата на най-голямата и най-стара организация на бизнеса в България - Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
  С превес на външната търговия БТПП се счита за приемник на Софийската търговско-индустриална камара, учредена през 1895 г. Към момента тя е най-големият представител на бизнеса в България с 51 495 правни субекта (към 31 декември 2010 г.), членуващи в нея, от които 20 734 еднолични търговци и 30 761 юридически лица. От палатата отчитат спад в броя на новорегистрираните при тях фирми, който обясняват с това, че повечето фирми,  занимаващи се активно с външнотърговска дейност, вече членуват при тях. БТПП има свои представителства в 28-те областни града на страната (за разпределението на членовете на палатата по региони виж картата). Нейните членове произвеждат 44% от БВП на страната по данни за 2010 г. и генерират над две трети от износа на страната  (виж графиките). Към палатата заседава и Съвет на браншовите организации, който включва 103 организации от практически всички сектори на икономиката. 
  Помощ за бизнеса
   “Основната полза е за фирмите с правото на глас при нас, защото по всички основни въпроси на икономиката вече, слава Богу, управляващите се научиха да се допитват до работодателските организации”, отбелязва Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП. “БТПП оказваме съдействие по цялата верига на дейността на една фирма, като се започне от намирането на партньор, минава се през уреждането на вътрешните и правилата за управление и се стигне до въвеждането на различни системи и стандарти като ISO 9001, ISO 14000, ISO 18 000 и т.н. Включително правим консултации през целия спектър на дейности без изключение, за да се стигне до това как да бъде продадена фирмата или как да бъде купена”, обясняват за в. “Пари”  от палатата. Пример в това отношение е договорът със Службата за регистрация на Русия, сключен миналата седмица, който позволява бързо и ефективно получавене на информация за руските партньори на българските се таксуват на нивата на разходите да тях,” отбелязватот БТПП.
  В. “Пари” получи добри отзиви от компаниите, до които се допита, за опита им от работата с БТПП. Палатата подпомага фирмите, като ги свързва с необходимите институции, с общинска администрация, с външнотърговски партньори. БТПП участва в 15 двустранни организации, които координират бизнес отношенията със страни като Япония, Испания, Швейцария, Русия, Турция, Италия,  Индия и пр.
  Палатата участва в Икономическия и социален съвет и Съвета за икономически растеж, като за 2010 г. е отчела 35 позиции по законови актове, 9 по подзаконови актове и 9 позиции по стратегии, програми и планове на държавната администрация.  Важна част от дейността на БТПП има Арбитражният съд към палатата, който решава казуси както от вътрешноправен, така и от международен характер (по подробно виж карето).
  Екип на в. “Пари”
  Работата на Арбитражния съд расте
  Международните компании предпочитат арбитражна клауза вдоговорите си Действащият към БТПП Арбитражен съд (АС) разглежда граждански спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нови об-
  стоятелства. “Ние предоставяме възможност и за приятелско решаване на споровете, имаме помирение, медиация, специални правилници и обучени хора, които да помагат. За съжаление българите предпочитат да се съдят и в този случай обикновено си развалят отношенията,  вместо да използват другите методи за решаване на спорове и да запазят деловите си отношения”,  отбелязва Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП за в. “Пари”.
  Броят на делата расте
  Статистиката е показателна в това отношение - нарастването на броя на вътрешните дела, разглеждани от АС, е с 10% спрямо 2009 и с 67% спрямо 2008 г. “Само за първите три месеца на тази година има нови 20% увеличение на броя на миналогодишните дела. “Големите мултинационални компании определено предпочитат услугите на АС и арбитражната клауза в техните договорие неотменима част”, отбелязват от БТПП. Увеличението в броя на международните арбитражи е 3% за 2010 г. спрямо миналата и 55% спрямо 2008 г. Съдът гледа дела основно на стойност до 100 хил. EUR по международни и 100 хил. лв. По вътрешни дела.
  Експедитивност
  Причината все повече да се предпочита Арбитражният съд е и бързината, с която се произнася - 21% от делата са приключени до 6 месеца, други 34% са до 1 година.
  “А гаранция за изпълняването на решенията на Арбитражния съд са в цялото законодателство - те са точно толкова гарантирани, колкото и решенията на който и да е държавен съд”
  Бизнесът на БТПП
  Палатата притежава няколко компании:
  - издателство “Везни”ЕООД
  - “БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване” ЕООД
  - “Стор бейз” АД с предмет на дейност управление и стопанисване на недвижими имоти. Компанията отдава под наем 7300 кв. м търговски площи и е отчела 295 хил. лв. приходи и 113 хил. лв.печалба за 2009 г.
  - “Викорс” АД с предмет на дейност управление и стопанисване на недвижими имоти притежава сграда на ул. “Проф. Г. Брадистилов” № 6, част от която отдава под наем. Приходите от дейността на дружеството са 69 хил. лв. за 2009 г. и 2 хил. лв.печалба.
  БТПП има миноритарни участия в общо 6 компании:
  - УниКредит Булбанк -999 900 акции, или  0.38% от капитала.
  - “Софийска стокова борса” АД - 135 акции по  1000 лв. всяка, или 5% от капитала
  - ЗАД “Алианц България”
  - 6399 акции, или 0.18%  от капитала
  - “Международна застрахователна компания Европа” АД - 2000 акции, или 0.07% от капитала.
  Застрахователното дружество е в производство по несъстоятелност от 2006 г.
  - “Глобъл Ориндж” ООД
  - 49% от капитала на дружеството, който е в общ размер на 25 000 лв. Дружеството не осъществява дейност.
  - “Елресурс” ООД - 5% от капитала на дружеството, който е в общ размер на 4000 лв. През 2010 г. дружеството се преобразува от АД в ООД


  Линк

Назад