Назад

Увеличаване на търговския стокообмен с България очаква руският бизнес


 • Българска бизнес делегация заминава за Москва


   
  Бизнес делегация, организирана от БТПП и ръководена от председателя на Палатата, ще придружава министъра на икономиката, енергетиката и туризма по време на посещението му в Москва в периода 6 - 8 април 2011 г. Визитата е във връзка с 14-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. От руска страна заседанието ще се председателства от министъра на енергетиката на Русия Сергей Шматко.
  Очаква се комисията да разгледа редица въпроси от взаимен интерес и да набележи мерки за задълбочаване на сътрудничеството в областта на двустранната търговия, енергетиката, туризма, транспорта, информационните технологии, строителството, селското стопанство, военнотехническото сътрудничество, метрологията, стандартизацията и други, съобщиха от БИЕТ.
  В края на заседанието ще бъдат подписани няколко документа - Меморандум за сътрудничество в сферата на малките и средните предприятия между ИАНМСП и Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес, както и План за съвместна работа в изпълнение на меморандума за сътрудничество в областта на метрологията. Заседанието на междуправителствената комисия ще завърши с подписването на протокол от срещите.
  Програмата на бизнес делегацията включва участие във двустранен делови форум, срещи в ТПП на Руската федерация, в Държавната регистрационна палата към Министерството на правосъдието на Руската Федерация, в Экспоцентр. Ще бъдат обсъждани въпроси в основните области на двустранно сътрудничество - взаимна търговия, енергетика, туризъм, транспорт, информационни технологии, строителство, селско стопанство, военнотехническо сътрудничество, метрология, стандартизация и др.
  Очаква се подписването на споразумение за сътрудничество между БТПП и Экспоцентр, както и споразумение за сътрудничество с Държавната регистрационна палата към Министерството на правосъдието на Руската Федерация.

  Линк

 • Увеличаване на търговския стокообмен с България очаква руският бизнес


   
  София /КРОСС/  78 % от участниците в Бизнес делегация в Русия смятат, че търговският стокообмен ще се увеличи през 2011 година, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата.
  Сред анкетираните фирми по-голямата част работят в сферата на промишлеността – 56 %. 33 % са в сферата на търговията, услуги – 22 %, други – 45%  (инвестиционни проекти, недвижима собственост, научно-техническо сътрудничество, лицензионна дейност). Преобладаващите очаквания на анкетираните са намиране на нови бизнес партньори и уточняване и постигане на конкретни договорености. Сред проблемите за осъществяване на бизнес с Русия, се оказват административните пречки и бюрокрация, проблемите с транспорта, както и визовият режим и липсата на единни правила за  работа на банковия сектор по инвестиционни проекти. От анкетата става ясно, че възможностите за сътрудничество са най-големи в хранително-вкусовата промишленост, туризма и недвижимите имоти. Относно въпросите, които ще бъдат обсъдени по време на българо-руската междуправителствена комисия, най-голям процент подкрепят въпроса за Работна група търговия – 67 %.
  Допълнително предложени теми за разискване по време на сесията на смесената комисия са:
  - Научно – техническо сътрудничество
  - Иновативна икономика и политика
  - Одобряване на българските предприятия от Руската федерация
  - Възможности за облекчаване на визовия режим
  - Подобряване на тарифната политика между България и Русия относно митническите преференции при внос в Русия.
  Бизнес делегацията, организирана от БТПП и ръководена от председателя на Палатата, г-н Цветан Симеонов придружава министъра на икономиката, енергетиката и туризма по време на посещението му в Москва.
  /ВС/

  Линк

Назад