Назад

Vesti.bg - Експерти са против закриването на регулатора на стоковите борси


 • Експерти са против закриването на регулатора на стоковите борси


  Закриването на Комисията за стокови борси и тържища може създаде хаос в търговията на едро с плодове и зеленчуци, ще доведе и до вакуум при контрола по проверките на пазарите у нас, коментират експерти в бранша промените в Закона за стоковите борси и тържищата.
  Те участваха в дискусия по темата, организирана от БТПП.
  Предложенията за промени в Закона за стоковите борси и тържищата предвиждат Държавната комисия за стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), която е на пряко подчинение на Министерския съвет, да бъде закрита, а дейността й да премине към МИЕ.
  Главният мотив на вносителите на законопроекта е, че така ще се намали администрацията. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката.
  В проекта се посочва, че Агенцията по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите, могат да поемат функциите на ДКСБТ. С промените се предлагат още мерки за защита на потребителите от продажба на съмнителни или опасни за здравето стоки.
  Според предложените текстове клиентът ще бъде в правото си да изисква от продавача документи, че стоката е внесена законно и че за нея са платени данъци.
  Няма държава в Европа без независим регулатор на стоковите борси,
  заявиха експертите. В страната работят три стокови борси, 70 тържища и стотици по-малки пазари. ДКСБТ е единственият орган у нас, който може да контролира дейността на пазарите и да налага глоби и санкции, смятат в Софийската стокова борса.
  Закриването й ще доведе до вакуум при контрола по проверките на пазарите у нас, смята председателят на Софийската стокова борса Васил Симов. Експертите от бранша са били силно изненадани от предлаганите промени и авторите на новите текстове в закона не са ясни, допълни той.
  Симов посочи, че с усилията на ДКСБТ и на агенция "Митници" през миналата година е бил затегнат контрола на вноса на плодове и зеленчуци, а това помогнало много на българските производители, работещи в условията на голяма конкуренция със земеделците от Македония и Турция.
  Ерик Хайрабедян, адвокат на търговско сдружение, коментира, че и сега 85-90% от предлаганите по борсите и тържища плодове и зеленчуци са от внос. По думите му голяма част от този внос не се декларира и съответно за него не се събират данъци и митнически сборове. Следващото звено във веригата са хипермаркетите и големите търговски вериги, които също ще спечелят за сметка на потребителите от хаоса в контрола, смятат търговци.
  Според Христо Миленков, бивш председател на ДКСБТ, няма държава в Европа без независим регулатор на стоковите борси. Миленков предлага стоковите борси да се наблюдават от Комисията за финансов надзор, а тържищата от Министерството на икономиката и енергетиката и от Агенцията по храните. Ако контролът на борсите се прави от КФН, може да се ускори въвеждането на фючърсната търговия на храните, смята Миленков.
  Директорът на Съюза на търговците на храни Александър Йоцев е на мнение, че измененията в Закона за стоковите борси и тържищата трябва да се прецизират, като ДКСБТ не трябва да се закрива, а да й се дадат повече правомощия.
  Ако след време ДКСБТ бъде закрита, към Министерството на икономиката и енергетиката ще преминат само пет наши експерти, каза Едуард Стойчев, председател на ДКСБТ. По думите му сега в комисията има 33-ма служители, които до края на февруари трябвало да останат 20.

  Линк

Назад