Назад

BNEWS - Контрабандата по пазарите мина нощна смяна


 • Контрабандата по пазарите мина нощна смяна


  Закриването на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата ще създаде вакум, който не може да се запълни с прехвърляне на функциите й на други контролиращи ведомства, заявиха представители на бизнеса на дискусия в БТПП.

  Ще предложим на Министерството на икономиката и енергетиката да коригира проекта, който предвижда да се закрие Държавната комисия за стоковите борси и тържищата и функциите й да се поемат от МИЕТ със съдействието на Агенцията за безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите.
  Това е мнението на Цветан Симеонов, председател на БТПП, изказано по време на дискусията за предвидената административна реформа. Според него законите трябва да се изпипват, да не се правят прибързано, за да има предсказуемост за инвеститорите и бизнеса.
  Представителите на бизнеса са на мнение, че трябва да се запази ДКСБТ с нейните функции и капацитет от хора, защото това е единственият специализиран орган в страната, който може да осъществи истински контрол на пазарите за плодове и зеленчуци и търгуваните борсови стоки,
  заяви Васил Симов, председател на Софийска стокова борса.
  Закриването на комисията ще създаде вакум, който не може да се запълни с прехвърляне на функциите на Министерство на земеделието и храните, на Агенцията за безопасност на храните.
  Трябва да минат години, за да се създаде там персонал, и навици в този персонал, за да извършва нужните проверки, предупреди той.
  От 10 години глобите на ДКСБТ постъпват в републиканския бюджет, а не са за издръжка на комисията, посочи нейният председател Едуард Стойчев.
  Десет инспектори направиха 600 проверки при 4000 от 1000 служители на Агенцията за бизопасност на храните,
  даде пример Стойчев за ефикасността на своето ведомство.
  По думите му контролът, който извършва комисията е само на специализираните тържища, докато другите проверки могат да се правят от останалите органи като Агенцията за безопасност на храните и НАП.
  Получава се парадокс и аз съм съгласен с търговците, че е по-лесно за проверяващите органи да се изсипят на регулирана територия, където има ред, заради контролът от ДКСБТ.
  Агенцията за безопасност на храните, която има хиляди подоопечни обекти, предпочита да проверява точно стоковите борси и тържища, където са съсредоточени 1500 търговци от цялата страна, коментира Стойчев.
  Той е на мнение, че трябва да се разделят функциите и ДКСБТ да проверява организираните тържища и пазари, а Агенцията за безопасност на храните, да осъществява контрол върху хилядите обекти в цялата страна.
  Контрабандната търговия се измести в тъмната част на денонощието и сега ДКСБТ няма бюджет, а и разполага с малко хора да проверява между 2 и 4 часа стоките, които след това се продават на пазарите.
  Според него продължава нерегламинтираният внос на стоки със занижена стойност на пазарите, за които не се плащат данъци, а дребните търговци я вземат, защото цената й е атрактивна.
  Потребителите не печелят, защото цената на стоката, която се предлага е пазарна, посочи Едуард Стойчев.
  Той напомни, че
  само малка част от стоката се контролира от комисията, но само във светлата част на денонощието.
  Не можем да плащаме на инспекторите за денонощна работа, както не можем с 10 инспектори да контролираме 80 тържища, категоричен е шефът на ДКСБТ.
  Ако има взаимодействие между контролните органи
  няма да проверяваме едновременно всички търговци, от което те се оплакват, а едни могат да контролират във светлата част, а други - в тъмната част на денонощието, за да не се оплакваме като потребители, че намираме стоки без документи по пазарите, коментира Стойчев.

  Линк

Назад