Назад

fermera.bg - Изтича срокът за обществено обсъждане на промени в Закона за стоковите борси


 • Изтича срокът за обществено обсъждане на промени в Закона за стоковите борси

  Днес изтича срокът за обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, в който е записано Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) да стане принципал на стоковите борси и тържищата. Предвидените в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата промени се основават на извършения в МИЕ експертен анализ на възможностите за оптимизиране на функциите и числеността на персонала на администрациите от системата на икономиката и енергетиката и в частност на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата, се посочва в мотивите към проекта.
   
  Вх  проекта се предлага закриването на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, като функциите се поемат от министъра на икономиката и енергетиката. От МИЕ се аргументират, че именно в обхвата на компетенциите на министерството е издаване на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, провеждане на превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите, а също така прилагане на мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на агропродукция от и на територията на България.
   
  По повод заложените в проекта промени бизнесът инициира провеждането на Кръгла маса за обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на закона за стоковите борси и тържищата. По информация от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на обсъждането, насрочено за 12 февруари, ще бъдат поканени вицепремиерът Даниела Бобева, министърът на икономиката и енергетиката, министърът на земеделието и храните, изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП)

  Линк

Назад