Назад

Agro.bg - Сива икономика и хаос вещае премахването на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата


 • Сива икономика и хаос вещае премахването на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата


  В края на януари Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) излезе с предложение за обществено обсъждане на подготвения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Мотивите за него се основават на извършения в МИЕ експертен анализ на възможностите за оптимизиране на функциите и числеността на персонала на администрациите от системата на икономиката и енергетиката и в частност тази на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
   
  Днес, 12 февруари, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) инициира кръгла маса и беше неин домакин, за изясняване на необходимостта от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Дискусията се водеше от председателя на палатата Цветан Симеонов. Присъстваха Васил Симов - председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Софийска стокова борса, доц. д-р Симеон Елазаров - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Софийска стокова борса, Едуард Стойчев - председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата, Александър Йоцев - изпълнителен директор на Съюза на търговците на храни в България и други делови лица, ангажирани в бранша, експерти, научни работници, журналисти и всички, които проявяват интерес.
   
  Текстове в Законопроекта предвиждат регулаторът да бъде закрит, а неговите функции да се поемат от дирекция в МИЕ, в която да работят петима експерти. Според мотивите на вносителите, по този начин ще се намали администрацията, тъй като Агенцията по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите могат да поемат функциите на нароченото за закриване ведомство. От МИЕ се аргументират, че именно в обхвата на компетенциите на министерството е издаване на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, провеждане на превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите, а също така прилагане на мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на земеделска продукция от и на територията на България. Друг мотив са регулативните режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни. Част от промените предвиждат клиентът да има правото да изисква от продавача документи, че стоката е внесена законно и че за нея са платени данъци.
   
  Премахването на ДКСБТ ще доведе до хаос в търговията с храни и увеличаване на сивата икономика, тъй като ще изчезне контролът на пазара, е становището, около което се обединиха участниците в общественото обсъждане на промените в Закона за стоковите борси и тържищата, организирано от БТПП. От Асоциацията на търговците на храни и от Българската стокова борса се обявиха против закриването на Агенцията. Вместо това те поискаха прецизиране на функциите и нов закон, по който да се регулира сектора.
   
  На обсъждането бяха поканени вицепремиерът Даниела Бобева, министърът на икономиката и енергетиката, министърът на земеделието и храните, изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП), но те не уважиха дискусията.
   
  автор: Мариела Илиева

  Линк

Назад