Назад

ПРЕСА - По-малко такси и регулации


 • По-малко такси и регулации


  Работодателите се подготвят за среща с премиера Орешарски

  Работодателските организации се подготвят за националния форум „Правителство - бизнес: Рестарт на икономиката, растеж, стабилност, инвестиции“. Той ще се проведе на 11 февруари от 9 до 14 ч. в зала 3 на НДК по инициатива на премиера Пламен Орешарски.
   
  Участниците в дискусията получиха поканите си вчера по обед. Национално представителните организации са в кореспонденция с членовете си и събират питанията и конкретните им предложения към правителството за подобряване на условията за правене на бизнес в България. В момента върви подборът на хората за форума, като за всяка организация има предварително определена квота. За Българската стопанска камара (БСК) например тя е 100 души, научи „Преса“.
   
  Наред с поканите си участниците получиха и писмо от премиера Орешарски. „Предстоящия форум ще посветя на търсенето на нови възможности за растеж и стабилност на българската икономика след тежките години на световна криза, дали своето отражение и върху България“, се казва в него.
   
  Идния вторник на въпросите на бизнеса ще отговарят вицепремиерите Даниела Бобева и Цветлин Йовчев, министърът на икономиката Драгомир Стойнев, на финансите - Петър Чобанов, на труда и социалната политика - Хасан Адемов, на инвестиционното проектиране - Иван Данов, на регионалното развитие - Десислава Терзиева, на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Данаил Папазов, на околната среда и водите - Искра Михайлова, на земеделието и храните - Димитър Греков, на отбраната - Ангел Найденов, и на образованието и науката - Анелия Клисарова. Очаква се във форума да се включат и представители на ръководството на парламента и на БНБ, на синдикатите и на медиите. В програмата има четири основни панела. Първият е посветен на визията за икономиката на страната, растежа, стабилността и инвестициите. Втората е за икономическата и социалната политика и е озаглавен „По-малко лицензи и режими, повече работни места“.
   
  Третият панел е за регионалната политика и развитие с акцент върху темата за инфраструктурата - бъдеще на регионите. Последният е посветен на земеделието и агробизнеса - новата вълна в икономиката. 
   
  Цветан Симеонов, председател на БТПП:
  Не бива да се отлага електронното управление
   
  Първият и най-важен приоритет за България е да запазим макроикономическата стабилност, свързаните с нея ниски нива на данъчните ставки и ниската преразпределителна роля на бюджета. Необходимо е да съкратим в бъдеще високата фирмена задлъжнялост и неизпълнените ангажименти от страна на държавата.
   
  Остават трудностите с привличането на инвеститори, както и насърчаването на българските предприемачи да инвестират. Необходими са по-решителни мерки от обявените около 60 режима, с които правителството възнамерява да облекчи икономическата среда. В тази връзка БТПП подготви набор от промени в Кодекса на труда, за да се даде по-сериозен тласък на микро-, малките и средните предприятия.
   
  Важно е правителството да обърне по-сериозно внимание на подхода при изготвяне на промените на законите и другите нормативни актове, уреждащи изискванията към фирмите в България, за да не се създава имидж на страна, в която законите често се променят, и то в неочаквана и непредвидима посока, често в разрез с бизнес плановете на фирмите.
   
  От изключителна важност също така е да се продължи положителния ход на ускореното възстановяване на ДДС, в рамките на изискванията на закона, както и на своевременното издължаване на държавата към българските фирми. Този процес вече дава своите резултати и има благоприятен отзвук в бизнеса.
   
  Необходимо е да се помисли за активизиране на Българската банка за развитие и на Българската агенция за експортно застраховане, както и увеличаване на техния капацитет и финансови възможности.
   
  Известно разочарование буди решението за поредното отлагане на въвеждането на електронно управление, което според всички проучвания на БТПП се разглеждат като препятствие номер едно за всеки инвеститор.
  Не е изненада, че отсъствието на електронно правителство в страната отново предизвика критики за нивата на корупция в България. 
   
  Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
  Ясни правила за бизнес делегациите ни в чужбина
   
  Приветстваме това, че правителството прави среща с всички, със самия бизнес, а не само с една организация. Добре е, че форумът е в началото на годината, но се надявам, че подобни дискусии ще станат традиционни и че няма да е нещо еднократно. Неслучайно и едно от исканията ни е за възстановяване на работата на Съвета за икономически растеж, който преди заседаваше ежемесечно.
   
  Хубавото е, че предприемачи от различни икономически дейности ще могат да зададат въпроси и да направят предложенията си директно, а не само чрез работодателските организации, в които членуват. Това е добре и за самото правителство - ще чуе непосредствено гласа на бизнеса.
   
  Трудно можем да изведем само един значим проблем, важните теми са много. Бизнесът очаква пътна карта, график във времето за по-добро регулиране на монополите, както и решителен напредък при въвеждането на електронното управление. Този въпрос ще бъде специално поставен на вниманието на премиера Орешарски.
   
  Ще говорим за необходимостта да има оценка на въздействието на всеки нормативен акт, за да се подобри бизнес средата. Ще се спрем и на въпроса за регулаторните режими и тяхното намаляване, както и на преразглеждане на таксите, които се събират за определени услуги. Очакваме да видим ясна воля за промяна в начина на определянето на таксата за битови отпадъци, например. Тя трябва да се изчислява на принципа „замърсителят плаща“, т.е. да бъде според количеството изхвърлен боклук.
   
  Очакваме и мерки за насърчаване на износа. Важно е да се изработят правила за формирането на бизнес делегациите, за да не стане като със злополучното посещение на президента Росен Плевнелиев в Китай. Необходимо е да се даде равен достъп на участниците, за да не се изпускат добри възможности. Също така предлагаме да има ваучери за участие в международни изложения - не държавата да казва кой къде да иде, а да каже - идете, където смятате, че е полезно, а ние ще поемем половината разходи.
   
  Сред важните теми са също необходимост от реиндустриализация на икономиката, подготовка на повече инженерно-технически кадри от средното и висшето образование. Ще поставим на обсъждане въпроси, които с години не се решават заради ината на синдикатите, например за премахването на т.нар. клас прослужено време в реалната икономика, както това стана за администрацията. Също така бизнесът е против да продължава да плаща първите три дни болнични.
   
   
   

   


  Линк

Назад