Назад

Vidoser - Повишаването на минималната работна заплата от догодина ще увеличи сивия сектор в бизнеса


 • Повишаването на минималната работна заплата от догодина ще увеличи сивия сектор в бизнеса


  Прогнозата направи Беата Папазова — съветник по европейските въпроси към Българската търговско-промишлена палата.

  Пред ТВ «Европа» тя представи проучване, което показва, че в последните 4 години служителите на трудов договор са се увеличили, стигайки 89% от работещите. Изследването е обхванало близо 1500 български компании.


  Проучването е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика. Интервюирани са 1493 работодатели и 2553 служители на територията на 28-те административни области. Проучването е проведено сред 2 групи: участници в информационни и обучителни събития по проект на БТПП, финансиран със средства от Европейски Социален Фонд, Програма „Развитие на човешките ресурси» и неучаствали в събитията. В сравнителен план са анализирани степента на информираност на обучени и необучени, както и техните практики в сферата на трудовоправните и осигурителните отношения. На тази база е оценена ефективността на проведените събития.


  За повече информация:
  http://www.bcci.bg/news/6252
  http://www.vsa.bcci.bg/?cid=29
  http://www.vsa.bcci.bg/
  http://www.nea-project.bcci.bg/


  Линк

Назад