Назад

Novini.bg - БТПП: Информираността помага повече за защита на трудовите права


 • БТПП: Информираността помага повече за защита на трудовите права


   
   2013-10-10
   Днес, 10 октомври, в Българска търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе пресконференция за представяне на резултатите от извършено "Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения В сравнителен план са анализирани степента на информираност на обучени и необучени, както и техните практики в сферата на трудовоправните и осигурителните отношения На тази база е оценена ефективността на проведените събития Сравнителният анализ между отговорите на обучавани и необучавани респонденти еднозначно показва, че обучителните събития категорично са допринесли за повишаване на информираността. Обучените служители в по-голяма степен са запознати със своите права и законовите механизми за защита което неминуемо е предпоставка за търсене и намиране на по-ефективна закрила при необходимост. В отговорите на обучените работодатели ясно се откроява по-високата степен на разбиране на регулациите и законови задължения, както и необходимостта те да бъдат съблюдавани. 
   
   

  Линк

Назад