Назад

mediapool.bg - Социалните партньори притеснени от готвените промени в управлението на НЗОК


 • Работодателските организации сдържани за растежа на българската икономика  Линк

 • Социалните партньори притеснени от готвените промени в управлението на НЗОК


  От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се обявиха против предложения от управляващата коалиция и вече приет на първо четене в парламента нов модел на управление на здравната каса, който на пръв поглед дава повече "прозрачност", а на практика осигурява на държавата необходимото мнозинство за вземане на всякакви решения, засягащи бюджета и ръководството на НЗОК.
   
  От Коалиция за България предложиха връщане на модела, който действаше до 2010 г., при който касата се ръководи от управителен съвет, а в него членовете от страна на държавата са петима от общо девет, а не четирима, както е сега в надзорния съвет.
   
  От палатата предупреждават, че така определеното съотношение на броя на представителите на държавата и на социалните партньори в органите на управление на касата "нарушава паритета на участие на държавата и на работодателските и синдикалните организации в решаването на стратегически въпроси", при което правителствената квота ще има "решаваща тежест при вземане на решения от органите на управление на касата".
   
  БТПП вижда също заплаха от кадрова чистка в предложеното преминаване на служителите на НЗОК от служебно към трудово правоотношение – т.е. те да не бъдат вече държавни служители и да подпишат договори по Кодекса на труда. Според палатата, е необходимо в променения текст на Закона за здравното осигуряване "изрично да се гарантира, че след предвиденото прекратяване на служебните им отношения със същите служители задължително ще се сключи трудов договор". В противен случай се създават основателни съмнения, че новата законова разпоредба може да бъде използвана за произволно отстраняване от длъжност на служители, допълват още от БТПП.

  Линк

Назад