Назад

ПРЕДПРИЕМАЧ - Сертификат за отличие на малки и средни предприятия ще издават Кофас и БТПП


 • Сертификат за отличие на малки и средни предприятия ще издават Кофас и БТПП


   
   
  За първи път в страната ни, Кофас България, световен лидер в областта на кредитното застраховане, в сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) въвежда специален „МСП сертификат за отличие” за малки и средни предприятия.
   
  С помощта на този сертификат се отчита представянето на дадена малка или средна компания в сферата на търговския риск и нейните възможности да реализира надежден бизнес. Споразумението бе подписано от председателя на Палатата Цветан Симеонов и управителя на Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз ЕООД, Милена Виденова.
   
  МСП сертификатът за отличие ще бъде издаван от БТПП, след потвърждение от Кофас за актуалното финансово състояние на съответната компания. Изготвяният доклад ще сертифицира стабилността на компанията по отношение на финансовите документи, дълговете към държавния бюджет, случаите на не плащане и юридическия статус. В близко бъдеще ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество в областта на предоставянето на бизнес информация и събиране на вземания между Кофас и БТПП, което ще доведе до увеличаване на конкурентоспособността на българските компании и намаляване на междуфирмената задлъжнялост.
   
  Милена Виденова изрази увереност, че „Сертификатът ще повиши репутацията на фирмите, което несъмнено ще се основава на гаранциите, професионализма и опита на Кофас при оценката на търговски рискове”.
   
  Цветан Симеонов отбеляза, че „Сигурността на търговския оборот за БТПП е много важна. Считаме, че споразумението ще допринесе за това, получавайки по-задълбочена информация за своите партньори, фирмите да вземат информирани решения“.
   
  Представянето и резултатите на компаниите ще се оценяват по определени критерии, за да може да се гарантира сигурността на търговското партньорство между тях. Логото на сертификата ще бъде поставено на сайта на номинираното малко или средно предприятие, така че тази референция да бъде ясно видима още от самото начало. За целта се използва лицензирана SafeSigned уеб технология, която ще предотврати копирането на лога и сертификати от един сайт към друг, който е неоторизиран. Това ще стане като се създаде уеб страница на сървърите на SafeSigned – включително и за компаниите, които нямат собствен сайт.
   
  Coface Груп - световен лидер в областта на кредитното застраховане, предлага на компаниите по света решения за защита срещу риск от финансови загуби от техни клиенти, както на местните, така и на международните пазари. През 2012 г. групата отчита консолидиран оборот от 1.6 млрд. евро. В глобален мащаб 6 600 служители в 68 страни по света предоставят услугите на местно ниво. На глобално ниво компанията обслужва 130 000 клиенти от всички националности, сектори и големина. Над 45 % от ТОП 500 корпорации в света ползват услугите и консултациите на Кофас. Всяко тримесечие COFACE публикува анализ на риска за 157 страни по света, на база на уникалните си познания за платежоспособността на компаниите, и на опита на 350 експерти в кредитния риск.
   
      Повече информация на http://www.bcci.bg
   

  Линк

Назад