Назад

1 към 1 в строителството - Кофас и БТПП ще издават сертификат за отличие на малки и средни предприятия


 • Кофас и БТПП ще издават сертификат за отличие на малки и средни предприятия


  За първи път в страната ни Кофас България в сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) въвежда специален „МСП сертификат за отличие” за малки и средни предприятия (МСП). С помощта на този инструмент се отчита представянето на дадена малка или средна компания в сферата на търговския риск и нейните възможности да реализира надежден бизнес. С подписването на Споразумение между Палатата и Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз ЕООД, което се състоя на 28 януари 2014 г. в БТПП, сертификатът е официално пуснат.
   
  МСП-сертификатът за отличие ще бъде издаван от Българската търговско-промишлена палата след потвърждение от Кофас за актуалното финансово състояние на съответната компания. Изготвяният доклад ще сертифицира стабилността на компанията по отношение на финансовите документи, дълговете към държавния бюджет, случаите на неплащане и юридическия статус. В близко бъдеще ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество в областта на предоставянето на бизнес информация и събиране на вземания между Кофас и БТПП, което ще доведе до увеличаване на конкурентоспособността на българските компании и намаляване на междуфирмената задлъжнялост.
   
  МСП сертификатът за отличие ще осигури неоспорими ползи за конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия на международния и на вътрешния пазар, смята Милена Виденова, управител на Кофас за България.  „Сертификатът също така ще повиши репутацията на фирмите, което несъмнено ще се основава на гаранциите, професионализма и опита на Кофас при оценката на търговски рискове” – добави тя.
   
  „Сигурността на търговския оборот за БТПП е много важна. Считаме, че споразумението ще допринесе за това получавайки по-задълбочена информация за своите партньори, фирмите да вземат информирани решения“, коментира Цветан Симеонов, Председател на БТПП.  
   
  Представянето и резултатите на компаниите ще се оценяват по определени критерии, за да може да се гарантира сигурността на търговското партньорство между тях. Логото на сертификата ще бъде поставено на сайта на номинираното малко или средно предприятие, така че тази референция да бъде ясно видима още от самото начало. За целта се използва лицензирана SafeSigned уеб технология, която ще предотврати копирането на лога и сертификати от един сайт към друг, който е неоторизиран. Това ще стане като се създаде уеб страница на сървърите на SafeSigned – включително и за компаниите, които нямат собствен сайт.
  Автор: 1 към 1
   

  Линк

Назад