Назад

CROSS - Кофас и БТПП ще издават сертификат за отличие на малки и средни предприятия


 • Кофас и БТПП ще издават сертификат за отличие на малки и средни предприятия


   
  /КРОСС/ За първи път в страната ни Кофас България в сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) въвежда специален „МСП сертификат за отличие" за малки и средни предприятия (МСП). С помощта на този инструмент се отчита представянето на дадена малка или средна компания в сферата на търговския риск и нейните възможности да реализира надежден бизнес. С подписването на Споразумение между Палатата и Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз ЕООД, което се състоя на 28 януари 2014 г. в БТПП, сертификатът е официално пуснат.
  МСП-сертификатът за отличие ще бъде издаван от Българската търговско-промишлена палата след потвърждение от Кофас за актуалното финансово състояние на съответната компания. Изготвяният доклад ще сертифицира стабилността на компанията по отношение на финансовите документи, дълговете към държавния бюджет, случаите на неплащане и юридическия статус. В близко бъдеще ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество в областта на предоставянето на бизнес информация и събиране на вземания между Кофас и БТПП, което ще доведе до увеличаване на конкурентоспособността на българските компании и намаляване на междуфирмената задлъжнялост.
  Милена Виденова, управител на Кофас за България, представи презентация за сертификата. Тя изрази увереност, че МСП сертификатът за отличие ще осигури неоспорими ползи за конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия на международния и на вътрешния пазар. „Сертификатът също така ще повиши репутацията на фирмите, което несъмнено ще се основава на гаранциите, професионализма и опита на Кофас при оценката на търговски рискове" - добави тя.
  Цветан Симеонов, председател на БТПП, отбеляза „Сигурността на търговския оборот за БТПП е много важна. Считаме, че споразумението ще допринесе за това получавайки по-задълбочена информация за своите партньори, фирмите да вземат информирани решения".
  Представянето и резултатите на компаниите ще се оценяват по определени критерии, за да може да се гарантира сигурността на търговското партньорство между тях. Логото на сертификата ще бъде поставено на сайта на номинираното малко или средно предприятие, така че тази референция да бъде ясно видима още от самото начало. За целта се използва лицензирана SafeSigned уеб технология, която ще предотврати копирането на лога и сертификати от един сайт към друг, който е неоторизиран. Това ще стане като се създаде уеб страница на сървърите на SafeSigned - включително и за компаниите, които нямат собствен сайт.
  Coface Груп - световен лидер в областта на кредитното застраховане, предлага на компаниите по света решения за защита срещу риск от финансови загуби от техни клиенти, както на местните, така и на международните пазари. През 2012 г. групата отчита консолидиран оборот от 1.6 млрд. евро. В глобален мащаб 6600 служители в 68 страни по света предоставят услугите на местно ниво. На глобално ниво компанията обслужва 130 000 клиенти от всички националности, сектори и големина. Над 45 % от ТОП 500 корпорации в света ползват услугите и консултациите на Кофас. Всяко тримесечие COFACE публикува анализ на риска за 157 страни по света, на база на уникалните си познания за платежоспособността на компаниите, и на опита на 350 експерти в кредитния риск.

  Линк

Назад