Назад

Sliven.net - БТПП и работодателите в системата на просветата са за признаване на неформално придобити знания


 • БТПП и работодателите в системата на просветата са за признаване на неформално придобити знания


  Трудът на българския учител заслужава да бъде ценен и уважаван, но според постигнатите резултати от неговите ученици. Около това становище се обединиха председателят на БТПП Цветан Симеонов и Самуил Шейнин, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ).
   
  Палатата застава зад всеки ангажимент в подкрепа на усилията за свързване на обучението и пазара на труда.
   
  По време на срещата бяха обсъдени теми, свързани с работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, подобряване на професионалното образование и обучение, липсата на съвременна материална база за провеждане на практически занятия и стимули за по-голямо участие на бизнеса в процеса.
   
  Обсъдиха се предимствата на дуалната система за професионално обучение, въвеждане на обучаващия в реална и модерна работна среда, както и ясна перспектива за работа след обучението. Отбелязано бе, че едновременно с това обаче е необходимо да не се ограничава общообразователната подготовка, която се осъществява успоредно с професионалното обучение, за да се запази възможността за продължаване на обучението във всички по-висши форми.
   
  БТПП подкрепя проекта за разработване на Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Това би била още една възможност за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще повиши нейната пригодност за пазара на труда и ще улесни трудовата реализация и мобилността на работната сила.
   
  БТПП се ангажира да направи запитване по въпросник, изготвен съвместно с СРСНПБ, до своите членове по всички актуални проблеми, свързани с образованието, професионалната квалификация, намиране на подготвени кадри, както и доколко фирмите са готови да отделят ресурси за подпомагане или изграждане на материални бази за провеждане на реални практически занятия.

  Линк

Назад