Назад

СЕГА - Малките фирми няма да изготвят график за отпуски


 • Малките фирми няма да изготвят график за отпуски


  Третият пакет с мерки за намаляване на административната тежест предвижда съкращаване на сроковете за строителство
   
  ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА
   
  Вицепремиерът Даниела Бобева припомни вчера друга важна мярка от първия пакет - за намаляване с 20% на таксите, събирани от Агенцията по вписванията.
  Малките фирми да не изготвят годишен график за отпуски на служителите си. Това е една от 27-те мерки за намаляване на административната тежест, публикувани вчера за обсъждане. С този трети пакет от мерки кабинетът обявява намаляването на тежестта за бизнеса за приключено и занапред ще се съсредоточи върху регулаторните режими на общините, съобщи вчера вицепремиерът Даниела Бобева.
   
  Идеята за отпадането на графика е на БТПП и предвижда микропредприятията - с персонал под 10 души и с годишен оборот по-малко от 3.9 млн. лв. - да са освободени от задължението да съставят график с платения отпуск на работниците си. От облекчението ще се възползват 343 000 фирми с до 9 работници, което е 92% от предприятията в реалния сектор. Изчислено е, че това ще спести на малките фирми и над 6 млн. лв. - при среден разход от 20 лв. за изготвяне на графика, който включва "възлагане на служител да изготви графика, събиране на предложенията, обобщаване и принтиране на графика и др." Това е единствената мярка в пакета с оценка за финансовия й ефект и обхват.
   
  По-голямата част от предложенията се отнасят за скъсяване на срокове и облекчаване на процедурите за започване на строителство. Част от тях засягат един от най-често преправяните закони - за устройството на територията. Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов е предложил в ЗУТ по-ясно да се запише, че собствениците, които искат да узаконят незаконни, но търпими строежи дължат само такси. "Поради неправилно тълкуване на закона в някои общини се е наложила практиката да се изискват и глоби", обясняват проблема от МИП. Мярката е интересна, тъй като срокът, в който собствениците можеха да узаконят имотите си, изтече миналата година. В момента такава възможност в закона няма.
   
  Работодателите са предложили да се въведе по-стриктно и в специалните закони принципът на "мълчаливото съгласие". С тази мярка ще се намали срокът за започване на дейност или за извършване на сделки. Предвижда се още срокът за издаване на разрешение за изработване на устройствен план да се намали наполовина - от 30 дни на 14 дни. В момента разрешението за общ и за подробен устройствен план се дава от три места - общинския съвет по предложение на кмета, регионалния или инвестиционния министър в зависимост от общината и вида на обекта.
   
  Данов предлага и по-леки условия за издаване и обявяване на виза. Възложителят няма да е длъжен да обявява искането си за виза и да чака 14 дни да влезе в сила, ако само той се явява заинтересовано лице. Ако има и други заинтересовани лица и инвеститорът осигури подписите им за съгласие, също няма да чака 14 дни, както е сега при всички случаи. Друга мярка е да отпадне изискването общински чиновници от строителния контрол да присъстват при откриването на строителна площадка за строежите от 4-а до 6-а категория. "Поради тяхната заетост (на чиновниците) откриването на площадката често необосновано се забавя, а на практика е излишно, защото е дублиране функции с геодезиста и строителя", мотивира се Данов. Така ще се скъси срокът за започване на строителството, а общинската администрация ще се избави от несвойствени дейности, смята още той.
   
  Друга идея предвижда при промяната на предназначението на помещения да отпадне разрешителният режим - ако например търговец иска да си преустрои магазина за промишлени стоки в магазин за хранителни стоки. Областните управители на Пловдив и Раковски са предложили да отпадне изискването за удостоверение от ГРАО, с което се доказва наследство върху имот.
   
  ПОД СЪМНЕНИЕ
   
  Сред мерките има и спорни. Данов подхваща чувствителен за еколозите въпрос с искането си някои инвестиционни намерения да не подлежат на задължително становище от екоминистерството дали да се прави оценка за въздействието им върху околната среда - например ограда, градински елементи, пристройка към еднофамилна жилищна сграда, промяна на предназначението на обект в сграда и т.н. "Непознаването на европейските директиви от хората в кабинета е красноречиво. Дали за едно нещо трябва да има оценка или не, преценяват компетентните органи. Тази еднофамилна къща може да е върху единственото гнездо на рядък вид. Ако България е тръгнала да излиза от ЕС, нека го приеме", коментира пред "Сега" екологът Тома Белев. 

  Линк

Назад