Назад

myPR - В ход са изменения в Закона за подземните богатства


 • В myPR.bg над 700 PR и рекламни агенции публикуваха над 8000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg? затвори myPR.bg - прес съобщения и PR новини Прес съобщения, PR новини и агенции Новини Кариери PR агенции и фирми Търсене За сайта


  БТПП разработи система за информиране за предстоящи промени в законодателството, касаещо икономиката. Усилията на Палатата са насочени към повишаване на заинтересоваността в бизнес средите от предварителен преглед на предложени изменения в нормативната база. Специално затова БТПП отвори на сайта си нова рубрика „Законопроекти”. За улеснение на потребителите, е предвидена възможност за абониране. Също така, е осигурен достъп до рубриката и през мобилното приложение за дейностите на БТПП, което функционира от 01.10.2013 г. и се предлага безплатно в уеб магазините (търси се чрез БТПП).

  Рубриката предлага достъп до два вида бази данни – за внесени законопроекти в Народното събрание, касаещи икономиката и за нормативни актове на ЕС, които са в процес на подготовка.

  Добрата информираност за предстоящи промени в нормативни актове на ЕС и за изискванията на правото на ЕС, е от изключителна важност за българския бизнес, но у нас се подценява. Много от българските компании не се интересуват от процеса на обсъждане на проектите за нормативни промени и научават, че са засегнати негативно от дадено европейско изискване твърде късно – след като промяната е станала факт и по българското законодателство. За предотвратяване на подобни изненади, БТПП препоръчва на деловите среди предлаганата чрез новата рубрика възможност за ранно информиране и за нормативните актове на ЕС в процес на подготовка. 

  Както и досега, БТПП и нейните експерти остават на разположение за обсъждания на всякакви притеснения на фирмите за неблагоприятно въздействие на предстоящи промени в нормативни актове, за оказване на помощ за точно формулиране на предложенията и съдействие за добавянето им в нормативните актове. 

  Новата рубрика „Законопроекти ” можете да разгледате на адреса на сайта на БТПП:

  http://www.bcci.bg/

  http://www.bcci.bg/news/6790

  http://www.bcci.bg/bills


  Линк

 • В ход са изменения в Закона за подземните богатства


  Парламентарната икономическа комисия прие на първо четене проекта за промени в Закона за подземните богатства, внесен от Министерския съвет през декември 2013 г.. За заседанието на комисията бе представено и становище на Българската минно-геоложка камара по законопроекта, в което Камарата изразява съгласие с предлаганите промени и пояснява, че са във връзка с хармонизацията с европейски директиви. Според становището на Камарата, приемането на предлаганите изменения, относно управлението на минни отпадъци, би предотвратило евентуална наказателна процедура срещу България, но е необходимо редица текстове да бъдат променени, за да са в съответствие с останалите разпоредби на закона и другите, относими към дейността, нормативни актове.
  Представителят на БТПП на заседанието на комисията Васил Тодоров изрази подкрепа относно предложенията за промени в текстове на законопроекта. „Считаме, че предложенията на Българската минно-геоложка камара са резонни и добре аргументирани и се надяваме между първо и второ четене на законопроекта да бъдат припознати от народните представители като уместни промени в текстовете на законопроекта за изменение на Закона за подземните богатства“, добави той.


  Линк

Назад