Назад

Knews - БТПП предоставя улеснения за бизнеса в осведомяването за законодателните промени


 • БТПП предоставя улеснения за бизнеса в осведомяването за законодателните промени
  БТПП разработи система за информиране за предстоящи промени в законодателството, касаещо икономиката. Усилията на Палатата са насочени към повишаване на заинтересоваността в бизнес средите от предварителен преглед на предложени изменения в нормативната база. Специално затова БТПП отвори на сайта си нова рубрика „Законопроекти”. За улеснение на потребителите, е предвидена възможност за абониране. Също така, е осигурен достъп до рубриката и през мобилното приложение за дейностите на БТПП, което функционира от 01.10.2013 г. и се предлага безплатно в уеб магазините(търси се чрез БТПП).

  Рубриката предлага достъп до два вида бази данни – за внесени законопроекти в Народното събрание, касаещи икономиката и за нормативни актове на ЕС, които са в процес на подготовка.

  Добрата информираност за  предстоящи промени в нормативни актове на ЕС и за изискванията на правото на ЕС, е от изключителна важност за българския бизнес, но у нас се подценява. Много от българските компании не се интересуват от процеса на обсъждане на проектите за нормативни промени и научават, че са засегнати негативно от дадено европейско изискване твърде късно – след като промяната е станала факт и по българското законодателство. За предотвратяване на подобни изненади, БТПП препоръчва на деловите среди предлаганата чрез новата рубрика възможност за ранно информиране и за нормативните актове на ЕС в процес на подготовка.

  Както и досега, БТПП и нейните експерти остават на разположение за обсъждания на всякакви притеснения на фирмите за неблагоприятно въздействие на предстоящи промени в нормативни актове, за оказване на помощ за точно формулиране на предложенията и съдействие за добавянето им в нормативните актове.


  Линк

Назад