Назад

myPR - Предстои информационна среща за разясняване тръжните процедури към ООН


 • Предстои информационна среща за разясняване тръжните процедури към ООН


  Валентина Цонева, член на екипа за спешни действия на Върховния комисариат за бежанците на ООН, изпратен в България, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Визитата е във връзка с утвърдената традиция БТПП да запознава членовете си с новостите в областта на кандидатстване по тръжни процедури към ООН.
  БТПП предвижда организирането на информационна среща със заинтересованите фирми на 29 януари 2014г. от 10.30 часа в БТПП, на която да бъде дадена обща информация за ООН, за търговете към организацията, за доставката на стоки и услуги по процедурите на Върховния комисариат за бежанците на ООН, както и препоръки към фирмите, които желаят да вземат участие в търговете. Фирмите ще имат възможността да получат разяснение на български език и да зададат своите конкретни въпроси.
  Председателят на БТПП определи информационната среща като още една възможност за представяне на начините за излизане на българските фирми на международните пазари, работейки с международни организации.
  Повече информация относно процедурата за регистрация на фирми за търговете в системата на ООН – www.UNGM.org
  Правила за участие в търговете в системата на Върховния комисариат за бежанците - http://www.bcci.bg/news/6731
  Регистрационна форма за участие в тръжните процедури - http://www.bcci.bg/news/6731

  Линк

Назад