Назад

Thenews.bg - Предстои информационна среща за разясняване тръжните процедури към ООН


 • Предстои информационна среща за разясняване тръжните процедури към ООН


  Валентина Цонева, член на екипа за спешни действия на Върховния комисариат за бежанците на ООН, изпратен в България, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Визитата е във връзка с утвърдената традиция БТПП да запознава членовете си с новостите в областта на кандидатстване по тръжни процедури към ООН.
   
  БТПП предвижда организирането на информационна среща със заинтересованите фирми на 29 януари 2014г. от 10.30 часа в БТПП, на която да бъде дадена обща информация за ООН, за търговете към организацията, за доставката на стоки и услуги по процедурите на Върховния комисариат за бежанците на ООН, както и препоръки към фирмите, които желаят да вземат участие в търговете. Фирмите ще имат възможността да получат разяснение на български език и да зададат своите конкретни въпроси.
   
  Председателят на БТПП определи информационната среща като още една възможност за представяне на начините за излизане на българските фирми на международните пазари, работейки с международни организации.
   
  Повече информация относно процедурата за регистрация на фирми за търговете в системата на ООН – www.UNGM.org
   
  Правила за участие в търговете в системата на Върховния комисариат за бежанците -ТУК
  Регистрационна форма за участие в тръжните процедури - ТУК
   
  За повече информация и предварително записване:
   
  дирекция “Международно сътрудничество и международни организации”,  
   
  Мирослава Маркова
   
  тел. 02/8117494;
   
  e-mail: m.markova@bcci.bg

  Линк

Назад