Назад

myPR - Предстои презентиране на развиваните дейности и предлаганите услуги от Американското посолство в София


 • Предстои презентиране на развиваните дейности и предлаганите услуги от Американското посолство в София


  В продължение на сътрудничеството на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) с Американското посолство в София, се проведе среща между търговското aташе на САЩ Томас Брънс и председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата взе участие и офис директорът на търговския отдел на Американското посолство Петър Делин. 

  Целта на работната среща бе обсъждане на възможностите за разширяване на икономическите връзки между България и САЩ, чрез организирането на информационна среща в края на месец февруари тази година, на която да бъдат представени развиваните дейности и услугите, предоставяни от различните отдели на Американското посолство в София. Фирмите ще могат да се запознаят и с някои недостатъчно използвани възможности за сътрудничество с Американското посолство. Предстои провеждането на подобни срещи и в други региони на страната.

  Предмет на разговорите по време на срещата, бе програмата на търговския отдел на Посолството на САЩ за 2014г., която обхваща организирането на търговски делегации в САЩ и Европа. БТПП потвърди желанието си да съдейства за нейната реализация. Списък на делегациите: http://www.bcci.bg/news/6715

  БТПП ще информира допълнително за дата и часа на провеждане на информационната среща.

  За повече информация и предварително записване - дирекция “Международно сътрудничество и международни организации”, имейл: irelations@bcci.bg , тел. 02/8117489.


  Линк

Назад