Назад

TheNews.bg - Стартира конкурсът за разработването на модел за еко селище на територията на Столична община


 • Стартира конкурсът за разработването на модел за еко селище на територията на Столична община

  Публикувано от БТПП 
  06-01-2014
  http://www.bcci.bg/
   
  Столична община обяви началото на конкурс за най-добър модел за „зелено“ еко селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия, с възможност за изграждане от типа „Направи си сам“, използване на екологични строителни материали и възобновяеми източници на енергия. За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“. Конкурсът е част от двугодишния проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”.
   
  От българска страна основни партньори в изпълнението на проекта са БТПП, Столична община и Европейският институт по труда. Като наблюдатели са включени общините Долна Митрополия, Сливен и Драгоман. Водещ партньор по проекта е Съюзът на търговските камари на регион Венето, Италия, а освен България и Италия, в него участват още партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия.
   
  Предложения ще се приемат до 21 февруари и ще бъдат разгледани от техническа комисия и жури от доказани специалисти в областта на архитектурата, градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници. Победителят в конкурса ще получи възможността да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти на българските партньори. Финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите страни партньори по проект MILD HOME през месец март в Гьор, Унгария. 
   
  За допълнителна информация: 
  Отдел ЕИИЦ, тел.: (02) 8117 505; (02) 8117 417
   e-mail: een@bcci.bg
   
  Пълната документация за конкурса ще намерите на:
  http://sofia.bg/Mild_home.asp

  Линк

Назад