Назад

iNEWS - Фирмите очакват тази година да е по-добра за бизнеса


 • Фирмите очакват тази година да е по-добра за бизнеса


  Преобладаващата част от фирмите очакват 2014-та година да е по-добра за бизнеса. Това става ясно от проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред членовете на палатата, проведено преди празниците.
   
  От данните става ясно, че около 41% от фирмите имат намерение да увеличат заплатите на служителите си или поне на част от тях
   
  Според резултатите от анкетата всяка трета фирма (29%) планира увеличение на заплатите, но само на малка част от персонала. Едва 6% ще могат да повишат възнаграждението на всички служители. Същият е делът (6%) и на предприятия, които планират по-големи заплати за повечето служители през 2014 година.
   
  Запитани с какъв процент средно биха увеличили възнагражденията, голямата част от членовете на БТПП (71%) отговарят в анкетата, че планират увеличение на трудовите възнаграждения средно с 10%. При останалите 29% увеличението на заплатите се очаква да е между 10% и 20%.
   
  Данните от проучването показват, че 58% от анкетираните фирми нямат намерение да съкращават персонал през тази година. Някои от работодателите отбелязват, че вече са направили достатъчно съкращения и затова не планират повече намаление на броя на служителите си. Над една трета от фирмите (32%) все още се колебаят и не могат да преценят. Същевременно, всяка десета фирма възнамерява да прави съкращения през 2014 година, показва анкетата.
   
  По въпроса дали възнамеряват да назначават допълнително хора на работа през 2014 г., 36% от работодателите отговарят положително.  

  Линк

Назад