Назад

ECON.bg - Бизнесът с по-добри очаквания за 2014 г.


 • Бизнесът с по-добри очаквания за 2014 г.


  Всяка втора фирма очаква 2014 г. да е по-добра за бизнеса. Това става ясно от проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено сред членовете на палатата преди празниците.
   
  От анкетата става ясно, че 41% от фирмите имат намерения да увеличат заплатите на служителите си или поне на част от тях.
   
  Според резултатите от анкетата всяка трета фирма планира увеличение на заплатите, но само на малка част от персонала. Едва 6% ще могат да повишат възнаграждението на всички служители. 6% е делът и на предприятия, които планират по-големи заплати за повечето служители през 2014 г.
   
  Запитани с какъв процент средно биха увеличили възнагражденията, голямата част от членовете на БТПП (71%) отговарят в анкетата, че планират увеличение на трудовите възнаграждения средно с 10%. При останалите 29% увеличението на заплатите се очаква да е между 10% и 20%.
   
  Над половината от анкетираните фирми заявяват, че нямат намерение да съкращават персонал. Някои от работодателите отбелязват, че вече са направили достатъчно съкращения и затова не планират повече намаление на броя на служителите си. Над една трета от фирмите (32%) все още се колебаят и не могат да преценят. Същевременно, всяка десета фирма възнамерява да прави съкращения през 2014 г., показва анкетата.
   
  По въпроса дали възнамеряват да назначават допълнително хора на работа през 2014 г., 36% от работодателите отговарят положително.

  Линк

Назад