Назад

News.bg - 41% от фирмите смятат да увеличат заплатите, сочи проучване на БТТП


 • 41% от фирмите смятат да увеличат заплатите, сочи проучване на БТТП


  Преобладаващата част от фирмите очакват 2014-та година да е по-добра за бизнеса. Това установи съвместно анкетно допитване на БТТП и bTV сред членовете на Палатата в периода преди Коледните празници.
   
  На въпрос дали финансовото състояние на предприятията позволява увеличаване на заплатите на служителите през 2014 година, преобладаващата част от фирмите - 59% са отговорили отрицателно, посочват от Палатата.
   
  Изследването показва, че въпреки нелеката икономическа ситуация общо 41% от фирмите имат намерения да увеличат заплатите на служителите си или на поне част от тях. Според резултатите от анкетата всяка трета фирма (29%) планира увеличение на заплатите, но само на малка част от персонала.
   
  Едва 6% ще могат да повишат възнаграждението на всички служители. Същият е делът (6%) и на предприятия, които планират по-големи заплати за повечето служители през 2014 година.
   
  Запитани с какъв процент средно биха увеличили възнагражденията, 71% от членовете на БТПП отговарят в анкетата, че планират увеличение на трудовите възнаграждения средно с 10%. При останалите 29% увеличението на заплатите се очаква да е между 10% и 20%.
   
  По въпроса как ще се отрази на бизнеса увеличаването на минималната работна заплата на 340 лв. през 2014 г. 56% от фирмите, участващи в проучването уточняват, че нямат служители, наети на минимална работна заплата.
   
  При останалата част от представителите на бизнеса, които имат персонал, назначен на минимална работна заплата, увеличението й ще доведе до премахване на социални придобивки (при 31% от работодателите); намаление на средствата за инвестиции (при 25%); прехвърляне на служители към непълно работно време (при 13%); съкращаване на персонал (при 12%). Почти една пета от фирмите посочват, че увеличението на минималната работна заплата няма да им се отрази (19%).
   
  На въпрос дали възнамеряват да съкращават персонал през 2014 година 58% или над половината от работодателите заявяват, че нямат такива намерения. Някои от шефовете отбелязват, че вече са направили достатъчно съкращения и затова не планират повече намаление на броя на служителите си.
   
  Над една трета от фирмите или 32% все още се колебаят и не могат да преценят. Същевременно всяка десета фирма възнамерява да прави съкращения през 2014 година, показва анкетата.
   
  По въпроса дали възнамеряват да назначават допълнително хора на работа през 2014 г., 36% от работодателите отговарят положително; точно половината от фирмите не планират да назначават допълнително персонал, а 14% не могат да преценят.
   
  Според проучването за очакванията на бизнеса за 2014 година, преобладаващият дял фирми - 55%, се надяват новата година да бъде в известна степен по-добра. 18% от тях очакват 2014 г. да бъде значително по-добра.
   
  Категорични песимисти за новата година са 6%. 12% са посочили, че по-скоро не очакват следващата година да е по-добра. Според 9% няма да има промяна за бизнеса им през новата година.

  Линк

Назад