Назад

FROG NEWS - 41% от фирмите вдигат заплатите през 2014


 • 41% от фирмите вдигат заплатите през 2014


  41% от фирмите имат намерения да увеличат заплатите на служителите си или поне на част от тях през 2014 г. Това показва изследване, направено от БТПП съвместно с bTV. 
   
  На въпроса дали финансовото състояние на предприятията позволява вдигане на заплатите на служителите през 2014 г. 59% от фирмите са отговорили отрицателно. Всяка трета фирма (29%) планира увеличение на заплатите, но само на малка част от персонала. Едва 6% ще могат да повишат възнаграждението на всички служители. Същият е делът (6%) и на предприятия, които планират по-големи заплати за повечето си служители. Запитани с какъв процент биха вдигнали заплатите, 71% от членовете на БТПП отговарят, че планират увеличение с 10%, а при останалите 29% увеличението се очаква да бъде с 10-20%.
   
  Запитани дали възнамеряват да съкращават персонал през 2014 г., 58% от работодателите заявяват, че нямат такива намерения. Някои от работодателите отбелязват, че вече са направили достатъчно съкращения и не планират повече намаление на броя на служителите си. Една трета от фирмите все още се колебаят и не могат да преценят. Същевременно, всяка десета фирма възнамерява да прави съкращения през 2014 г. На въпроса дали възнамеряват да назначават допълнително хора 36% от работодателите отговарят положително, половината от фирмите не планират назначения, а 14% не могат да преценят.

  Линк

Назад