Назад

BNews - Фирмите очакват 2014-та да е по-добра за бизнеса


 • Фирмите очакват 2014-та да е по-добра за бизнеса


  Какви са очакванията на фирмите за новата година и доколко бизнесът възнамерява да промени заплатите на служителите си проучи БТПП чрез съвместно анкетно допитване с bTV сред членовете на палатата в периода преди Коледните празници.
  На въпроса дали финансовото състояние на предприятията позволява увеличаване на заплатите на служителите през 2014 година,
  преобладаващата част от фирмите – 59% са отговорили отрицателно.
  Въпреки нелеката икономическа ситуация общо
  41% от фирмите имат намерения да увеличат заплатите на служителите си или поне на част от тях,
  показва изследването.
  Според резултатите от анкетата
  всяка трета фирма (29%) планира увеличение на заплатите, но само на малка част от персонала.
  Едва 6% ще могат да повишат възнаграждението на всички служители. Същият е делът (6%) и на предприятия, които планират по-големи заплати за повечето служители през 2014 година.
  Запитани с какъв процент средно биха увеличили възнагражденията, голямата част от членовете на БТПП (71%) отговарят в анкетата, че
  планират увеличение на трудовите възнаграждения средно с 10%.
  При останалите 29% увеличението на заплатите се очаква да е между 10% и 20%.
  По въпроса как ще се отрази на бизнеса увеличаването на минималната работна заплата на 340 лв. през 2014 г., над половината от фирмите (56%), участващи в проучването уточняват, че нямат служители наети на минимална работна заплата.
  При останалата част от представителите на бизнеса, които имат персонал, назначен на минимална работна заплата, увеличението й ще доведе до премахване на социални придобивки (при 31% от работодателите); намаление на средствата за инвестиции (при 25%); прехвърляне на служители към непълно работно време (при 13%); съкращаване на персонал (при 12%). Почти една пета от фирмите посочват, че увеличението на минималната работна заплата няма да им се отрази (19%).
  Запитани дали възнамеряват да съкращават персонал през 2014 година, над половината от работодателите (58%) заявяват, че нямат такива намерения.
  Някои от работодателите отбелязват, че вече са направили достатъчно съкращения и затова не планират повече намаление на броя на служителите си. Над една трета от фирмите (32%) все още се колебаят и не могат да преценят.
  Същевременно, всяка десета фирма възнамерява да прави съкращения през 2014 година, показва анкетата.
  По въпроса дали възнамеряват да назначават допълнително хора на работа през 2014 г., 36% от работодателите отговарят положително; точно половината от фирмите не планират да назначават допълнително персонал; а 14% не могат да преценят.
  Според проучването за очакванията на бизнеса за 2014 година, преобладаващият дял фирми – 55% се надяват новата година да бъде в известна степен по-добра. 18% от тях очакват 2014 г. да бъде значително по-добра.
  Категорични песимисти за новата година са 6%.
  12% са посочили, че по-скоро не очакват следващата година да е по-добра. Според 9% няма да има промяна за бизнеса им през новата година.

  Линк

Назад