Назад

Econ.bg - Пресконференция за сивата икономика в БТПП


 • Пресконференция за сивата икономика в БТПП


  На 19 декември (четвъртък) от 11.00 часа в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще се проведе пресконференция на авторите на специално проведени проучвания за рисковите фактори на пазара на труда, водещи до неформална икономика; какво влияние оказват в различни отрасли на икономиката; доколко приложими са добрите европейски практики в борбата със сивия сектор в трудовоправните и осигурителните отношения.
   
  Ще бъдат представени резултатите от проучване на факторите, пораждащи сиви практики в отношенията, свързани с полагането на труд, също резултатите от проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения в Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва. Ще бъдат представени и аналитичен подбор на приложими в България добри практики, а също разработена стратегия за прилагането им у нас.
   
  Разработките са осъществени в рамките на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

  Линк

Назад