Назад

Economix - Как другите в ЕС се справят с работата в сивия сектор


 • Как другите в ЕС се справят с работата в сивия сектор


  Законодателството, регионалното развитие и социални фактори, включително семейната среда са основните причини за заетост в неформалната икономика. Това стана ясно на пресконференция в БТПП, на която бяха представени резултатите от проучване на рисковите фактори на пазара на труда.
   
  Проучени са добрите европейски практики са в 6 страни-членки на ЕС: Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва. Целта на проучването е да допринесе за прилагането им на национално ниво, като средство за борба с проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения.
   
  Проучени са били 38 добри практики, едни от най-интересните от тях са:
  • В Люксембург всички строителни фирми са длъжни да регистрират своите работници, като всеки един от тях е длъжен да носи по време на работа бадж, съдържащ чип с цялото досие на работника. Проверяващите органи само сканират баджа и установяват дали лицето работи официално.
  • В Португалия е приета наредба, с която се предоставя възможност работникът да получава обезщетение за безработица в частичен размер, ако работи на непълен работен ден.
  • В Литва дребният бизнес може да си купи правото за осъществяване на дейност за определен период от време, например за 10 дни при кампанийна работа, като си закупува т.нар. бизнес сертификат. Схемата наподобява патентния данък.
  • В Румъния е създаден регистър с нелоялни работодатели и търсещите работа могат да проверяват историята на фирмата, за която искат да работят.
   
  Голяма част – 17 от 38 практики ( 44,74 %) могат лесно да бъдат приложени в България, като се отчитат спецификите. От тях седем изискват законодателни промени.

  Линк

Назад