Назад

myPR - Среща с председателя на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос


 • Среща с председателя на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос


  Председателят на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос посети БТПП в рамките на визитата си в България, която по повод честването на 10-тата годишнина от създаването на икономическия и социален съвет в България.
  В срещата участие взеха председателят на БТПП Цветан Симеонов, зам-председателят Георги Стоев, главният секретар Васил Тодоров и членове на Управителния съвет на Палатата – Хараламби Хараламбиев, Димитър Марикин, Тодор Стайков, Николин Гавраилов, Андон Пиперевски.
  Представяйки развитието на БТПП през 2013 г. Цветан Симеонов изтъкна разработването на мобилното приложение на палатата, както и на специалната секция на сайта на БТПП за информация за внесени законопроекти в парламента, касаещи българската икономика и за нови нормативни актове на ЕС.
  По време на работната среща, председателят на БТПП запозна госта с диалога между Палатата и правителството по повод работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  Анри Малос приветства участниците в срещата – като изтъкна факта, че по време на визитите си в чужбина, той държи непременно да се срещне и с представители на търговско-промишлената палата на съответната страна, за да чуе гледната точка на бизнеса. Той представи своите виждания за икономическата ситуация през 2014 г. и препоръча водене на про-бизнес политика, насочена към насърчаване на предприемачеството.
  Цветан Симеонов благодари за срещата и отбеляза , че Анри Малос ще има пълната подкрепа на БТПП по отношение на позиция му за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и за стимулиране на предприемачеството.  

  Линк

Назад