Назад

TheNews.bg - 494-та пленарна сесия на на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел


 • 494-та пленарна сесия на на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел

  Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседанието на група работодатели на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, на което се обсъжда Стратегията на ЕИСК за 2014 г. и становищата, които ще бъдат разисквани на декемврийската пленарна сесия.
  Предмет на обсъждане са и европейският минимален доход и показателите за бедност. 
  Друга важна тема в разискванията са услугите от общ икономически интерес и достъпът до тях.
  Министър на труда, социалната сигурност и благосъстоянието в Гърция Янис Вроуцис представи гледната точка на гръцкото председателство във връзка със социалното измерение в ЕС.
  494-ата пленарна сесия на Комитета, коятосе провежда на 10 и 11 декември 2013 г. в Европейския парламент в Брюксел, бе открита от председателя на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос . В първия пленарен ден генералният директор на на Международния валутен фонд запозна членовете на ЕИСК с мерките за възстановяване на доверието, за растежа и заетостта в Европа.
  Днес се очакваот Европейската гражданска инициатива „Да спрем екоцида в Европа“* да представят идеите на инициативата за опазване на екосистемите.
   
  *“Да Спрем Екоцида в Европа“ е неформално гражданско движение, чиято цел е да опазва екосистемите , от които зависи живота ни на земята. За да постигнем това, тежките случаи на унищожаване на околната среда трябва да се признаят за престъпление, за което виновните лица, трябва да бъдат подвеждани под отговорност. Това престъпление има име: Екоцид. Екоцидът се определя като „масови щети, разрушаване или загуба на екосистеми на дадена територия”. Настояваме за пряка наказателна отговорност както за отделни лица (хора на ръководни позиции в политиката и бизнеса), така и за компании. Предложената директива за Екоцид ще се прилага в пет случая: когато екоцид се извършва на територия на Европейския съюз или от компании, регистрирани в ЕС, или от граждани на ЕС, при внос на стоки или услуги в ЕС, които са резултат от дейности, които причиняват екоцид, както и финансирането на дейности, които причиняват екоцид, от Европейски банки или финансови институции.
  За повече информация за инициативата: http://www.endecocide.eu/?lang=bg

  Линк

 • 494-та пленарна сесия на на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел

  Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседанието на група работодатели на Европейския икономически  и социален комитет в Брюксел, на което се обсъжда Стратегията на ЕИСК за 2014 г. и становищата, които ще бъдат разисквани на декемврийската пленарна сесия.
   
  Предмет на обсъждане са и европейският минимален доход и показателите за бедност. 
   
  Друга важна тема в разискванията са услугите от общ икономически интерес  и достъпът до тях.
   
  Министър на труда, социалната сигурност и благосъстоянието в Гърция Янис Вроуцис представи гледната точка на гръцкото председателство във връзка със социалното измерение в ЕС.
   
  494-ата пленарна сесия на Комитета, коятосе провежда на 10 и 11 декември 2013 г. в Европейския парламент в Брюксел, бе открита от председателя на Европейския икономически и социален комитет  Анри Малос . В първия пленарен ден генералният директор на на Международния валутен фонд запозна членовете на ЕИСК с мерките за възстановяване на доверието, за растежа и заетостта в Европа.
   
  Днес се очаква от Европейската гражданска инициатива „Да спрем екоцида в Европа“* да представят идеите на инициативата за опазване на екосистемите. 
  __________________________
  *“Да Спрем Екоцида в Европа“ е неформално гражданско движение, чиято цел е да опазва екосистемите , от които зависи живота ни на земята. За да постигнем това, тежките случаи на унищожаване на околната среда трябва да се признаят за престъпление, за което виновните лица, трябва да бъдат подвеждани под отговорност. Това престъпление има име: Екоцид. Екоцидът се определя като „масови щети, разрушаване или загуба на екосистеми на дадена територия”. Настояваме за пряка наказателна отговорност както за отделни лица (хора на ръководни позиции в политиката и бизнеса), така и за компании. Предложената директива за Екоцид ще се прилага в пет случая: когато екоцид се извършва на територия на Европейския съюз или от компании, регистрирани в ЕС, или от граждани на ЕС, при внос на стоки или услуги в ЕС, които са резултат от дейности, които причиняват екоцид, както и финансирането на дейности, които причиняват екоцид, от Европейски банки или финансови институции.
   
  За повече информация за инициативата: ТУК 

  Линк

Назад