Назад

Kn News - Меморандум за партньорство сключиха БТПП и Клъстер ХИТС


 • Меморандум за партньорство сключиха БТПП и Клъстер ХИТС


  Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“ (ХИТС) сключиха Меморандум за партньорство. Документът предвижда приложение на стандарти GS1 за нуждите и по-ефективното функциониране на производството, търговията на едро и дребно в България; подпомагане на развойната дейност и иновациите на членовете на двете страни и др. Меморандумът подписаха председателят на Палатата Цветан Симеонов и председателят на Управителния съвет на клъстера Мичо Чипев.
   
  Клъстер ХИТС е платформа за интегриране на разработваните от отделни фирми продукти и услуги. Създаден е от самостоятелно работещи софтуерни фирми, всяка от които е дългогодишен доказан лидер в областта си на българския пазар. Сред основните цели на Клъстера са подобряване на пазарните позиции на всички партньори и повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез обединяване на знание и ноу хау; намаляване на себестойността на предлаганите продукти; насърчаване развитието на експортния профил; развитие на иновационните „облачни технологии“ и др.
   
  БТПП е официален представител на България в GS1 и като такава може да оказва експертна помощ , свързана с приложението на стандартите GS1. Използването на тези стандарти подобрява ефективността на процесите, повишава прозрачността по веригата за снабдяване и повишава конкурентоспособността на фирмите.

  Линк

Назад