Назад

COMPUTERWORLD - БТПП и Клъстер ХИТС ще си партнират


 • БТПП и Клъстер ХИТС ще си партнират


  Документът предвижда приложение на стандарти GS1 за нуждите и по-ефективното функциониране на производството, търговията на едро и дребно в България; подпомагане на развойната дейност и иновациите на членовете на двете страни и др.
   
  139 прочитания, 0 коментара
  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Клъстер "Хоризонтално интегрирани технологии и системи" (ХИТС) сключиха Меморандум за партньорство, съобщиха от палатата на 11 декември. Документът предвижда приложение на стандарти GS1 за нуждите и по-ефективното функциониране на производството, търговията на едро и дребно в България; подпомагане на развойната дейност и иновациите на членовете на двете страни и др. Меморандумът подписаха председателят на палатата Цветан Симеонов и председателят на Управителния съвет на клъстера Мичо Чипев.
   
  Клъстер "ХИТС" е платформа за интегриране на разработваните от отделни фирми продукти и услуги. Създаден е през месец март т.г. от самостоятелно работещи български софтуерни фирми. Сред основните цели на клъстера са подобряване на пазарните позиции на всички партньори и повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез обединяване на знание и ноу хау; намаляване на себестойността на предлаганите продукти; насърчаване развитието на експортния профил; развитие на иновационните „облачни технологии“ и др.
   
  БТПП е официален представител на България в GS1. Освен добре познатите стандарти за автоматична идентификация и маркиране с баркод “GS1 BarCodes”, са разработени и глобални стандарти за електронни бизнес съобщения “GS1 eCom”, основани на два стандарта - GS1 EANCOM и GS1 XML. Други основни направления на стандартите включват: “GS1 GDSN” – глобална мрежа за синхронизация на данни, с ключов компонент глобалната класификация на продуктите (Global Product Classification, GPC) и “GS1 EPCglobal”, която комбинира RFID (radio frequency identification) технология и електронния продуктов код (Electronic Product Code).

  Линк

Назад