Назад

Bulgaria On Air - Дуалната система – факт само след законодателни промени


 • Дуалната система – факт само след законодателни промени

  Държавата и бизнесът ще си поделят разходите за новия метод на обучение на гимназистите.

   

  Дуалната система, която позволява на учениците едновременно да учат и да работят в предприятия, може да се въведе само след законодателни промени. Това каза на конференция за въвеждането на модела евродепутатът Ивайло Калфин.

  Припомняме, че от известно време се организира общствен дебат по темата, а защитниците на дуалната система изтъкват, че в държавите, където тя функционира, младежката безработица е ниска -  Австрия, Германия и Швейцария. Основно системата се състои в следното - учениците от професионалните гимназии учат два дни от седмицата в училище, а три дни усвояват практически умения в някое предприятие и завършват гимназия като едновременно са усвоили професия.
  Калфин посочи, че ще са нужни промени в: законодателството за средното обрзование - заради промяната учебните планове, в Кодекса на труда - за да се включат трудови договори за гимназистите, които да са на облекчено работно време, също и в Закона за занаятите.
  Промените в тези закони могат да се случат само в условията на обществено съгласие, заяви той и прогнозира, че ако до средата на 2014 г. се направят промените, а след това се адаптират учебните планове, най-рано през учебната 2015/2016 г. дуалната система може да бъде въведена пилотно.
  Министърът на образованието Анелия Клисарова съобщи, че до дни ще бъдат оповестени подготвяните промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Ще са необходими поне два - три месеца за обществено обсъждане и най-рано през март проектът може да бъде внесен в парламентарната комисия по образование.
  Паралелно се подготвят се и промени в Закона за професионалното образование и обучение. Те до дни ще бъдат внесени в парламента.
  За въвеждането на дуалната система се съгласуват и промени в Кодекса на труда.
  Според министъра е твърде амбициозна целта дуалното обучение да се въведе от 2015 г., но ако това не стане тогава, ще е възможно през 2016/2017 г.
  На дискусията стана ясно, че се предвижда разходите по професионалното обучение на гимназистите да бъдат поделени между държавата и работодателите. Клисарова посочи, че в някои държави схемата на поделяне на разходите е 50:50, в други - 40% се поемат от бизнеса, а 60% от държавата - например в Швейцария.
  Ивайло Калфин припомни някои от предимствата на дуалната система - по време на средното си образование младият човек основно работи срещу заплащане, като едновременно учи. Така той се дипломира, но има вече две или тригодишен опит в реална среда.
  Докато някои работодатели пасивно чакат образователната система да им подготви кадрите, други сами се заемат с обучението им, допълни той.
  Калфин посочи, че от гледна точка на данъкоплатците е много по-изгодно да се задели обществен ресурс за дуалното обучение, в сравнение със социалните плащания за хора с диплома, но без работа.
  Какво става, ако ученик реши да смени професията си или да продължи във ВУЗ? Това е напълно възможно - системата дава право на избор, обясни евродепутатът.
  Това не е система за отпадналите от училище, но може да мотивира децата да остават в училище, защото те ще работят срещу заплащане, аргументира се той.
  11 хиляди ученици отпаднаха през 2013 г. от училище, от тях само 600 заради слаб успех. Останалите напуснаха системата на образованието по социални и семейни причини, каза Анелия Клисарова. Според нея дуалната система ще намали броя на учениците, които прекъсват образованието си заради бедност, защото те ще получават заплата и осигуровки.
  Андреас Шефер, от Германо-българската индустриално-търговска камара изтъкна, че за работодателите, които искат да наемат и обучат ученици, е много важно да се случат посочените законови промени.
  Ако някои фирми не искат да обучават младежи - те няма да бъдат принуждавани, но нека да оставят тези, които искат да пробват, да го направят, призова той и изтъкна, че някои европейски фирми са въвели този модел в Китай и Мексико.
  Не бих сменил цялата система от раз, но пилотните проекти са едно добро начало, заяви Шефер.

  Линк

Назад