Назад

finance5.bg - Носителите на Годишните награди на БТПП’ 2013 година


 • Носителите на Годишните награди на БТПП’ 2013 година

  За 20-ти път на тържествена церемония  в София хотел Балкан, бяха връчени Годишните награди на БТПП за постижения в категориите: водещи български фирми в бизнес класацията „Топ 100“; регионална палата; браншова организация; посланик; чуждестранен търговски представител; медия; журналист.
   
  БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА за първо място сред фирмите в категория “Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2012 г.” получи  „СПОРТ ЛАЙН ЕЛИТ” ЕООД, гр. София.
   
  БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА  за Първата награда в новата категория “Топ 100 фирми, класирани по намаление на задълженията през 2012 г. спрямо 2011 г., при реализиран положителен финансов резултат и ръст на нетните приходи от продажби през 2012 г. спрямо 2011 г.“ получи „ТОКОМИ“ ООД, гр. Перник.
   
  БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА за първо място сред фирмите в категория “Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2012/2011 получи „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД, гр. София
   
  ПЛАКЕТ и ГРАМОТА за първо място в категория “50 фирми, класирани по изменението на финансовия резултат през 2012 и 2011 г.“ получи „БЛАГОЕВГРАД – БТ“ АД, гр. Благоевград.
   
  За първо място в категория  “ТОП 10 х 6” – фирми с максимални приходи от продажби за 2012 г. в Националните райони награди ( плакет и грамота) получиха: в Северозападен район  -ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, гр. Златна Панега; в Северен-централен  -„АМИЛУМ – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Разград; в Североизточен  -„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ“ АД, гр. Варна; в Югозападен- „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, гр. София; вЮгоизточен -„МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево;  в Южен-централен- „БИОВЕТ“ АД, гр. Пещера.
   
  БРОНЗОВА СТАТУЕТКА „ХЕРМЕС“ И ГРАМОТА в категория “Браншова организация” за 2013 г. получиБЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
   
  БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА в категория “Регионална търговско-промишлена палата/камара” в системата на БТПП  получи за 2013 г. ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА.
   
  В категория “Посланик” за 2013 г. с БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА бе награден Н. Пр. АНТОН ПАКУРЕЦУ – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения.
   
  БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА в категория “Чуждестранен търговски представител” получиАЛЕКСАНДЪР МИЛИЧЕВИЧ – съветник търговски въпроси в Търговска служба към Посолството на Република Сърбия в Република България  за изключителния му принос за активизиране на икономическото сътрудничество между Република България и Република Сърбия.
   
  БТПП отличи за 2013 г., медия и журналист. Съпричастността на медиите даде възможност представителите на икономическите среди да получават достъп до всички сигнали на бизнеса за нуждата от подобряване на икономическата среда и живот в страната.  
   
  С ПЛАКЕТ И ГРАМОТА в категория «Медия» за 2013 г. БТПП награди ВЕСТНИК "СТАНДАРТ"за обективно представяне ролята на БТПП като най-голяма национална работодателска организация в деловия живот на страната, за отразяване на позициите на членовете й по актуални проблеми и за редовно излъчване на новини от ежедневната й работа.
   
  В категория журналист за 2013 г. БТПП награди с ПЛАКЕТ И ГРАМОТА  Наталия Ганчовска - журналист в Програма "Хоризонт" на Българското национално радио за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита.

  Линк

Назад