Назад

TheNews.bg - Значителен интерес към "Предложението на Япония за умно общество 2020"


 • Значителен интерес към "Предложението на Япония за умно общество 2020"


  „Предложението на Япония за умно общество 2020“, събра в БТПП над 100 участника, сред които представители на бизнеса, на обществени организации и на академичните среди. Темата представи с лекция Фумитоши Емура, ръководител на отдел „Насърчаване на бизнеса към интелигентно управление на търсенето, умни градски проекти и бизнес проекти за социална иновация“ в японската компания HITACHI. Сред присъстващите бе и акад. Благовест Сендов, бивш председател на Народното събрание.
   
  Събитието, организирано по инициатива и с подкрепата на Японското посолство в София, откри главният секретар на БТПП Васил Тодоров, който изтъкна, важността на дългогодишното партньорство между България и Япония и сътрудничество между Палатата и Японското посолство, както и дейността на Българо–японския и японо–българския икономичеки съвет. В тази връзка всяка година БТПП връчва  японската награда за качество „БОСЕЙ” на успешна българска фирма, като за 2013 г. това бе собственика на бранда “Happy Sushi”. 
   
  Данните от статистиката на стокообмена между България и Япония за 2012 г. в размер на 112 млн. щ. долара показват наличието на неизползван потенциал за развитие на двустранните икономическите отношения, подчерта Васил Тодоров. БТПП има за цел да окаже пълно съдействие за развитието на тези отношения, като днешното събитие е част от реализирането на тази задача. Васил Тодоров акцентира и върху актуалността на темата на лекцията с оглед интензивния процес на програмиране на средствата за следващия бюджетен период за ЕС 2014-2020, който тече в България и които ще бъдат насочени към схеми като подобряване на градската среда и енергийна ефективност.
   
  Аудиторията бе приветствана от извънредния и пълномощен посланик на Япония в България Такаши Коидзуми чрез поздравителен адрес, прочетен от Тошио Сугиура, съветник към Посолство на Япония в България. В приветствието бе изтъкнато, че се очаква България да се ангажира с политика за икономия на енергия в изпълнение на Енергийната стратегия 2020 на ЕС и бе посочено по какъв начин може да се постигне една от целите на тази стратегия, свързана с 20% повишение на енергийната ефективност – „Един от начините е концепцията за умно общество, представена от гост-лектора Фумитоши Емура.”
   
  В лекцията си Фумитоши Емура представи различни идеи за социални иновации и практически примери, въз основа на опита и проектите реализирани досега от HITACHI във Великобритания, в Мауи (САЩ) и в Малага (Испания). Презентирани бяха възможности за оптимизация на предлагането и търсенето на енергия от възобновяеми източници, ефективното използване на електроенергия чрез „интелигентна мрежа“, както и наблюдение на потреблението на енергия в дома чрез използването на „интелигентни датчици“. Предложенията представляват комбинация от различни технологични мерки за постигането на нов вид обществена инфраструктура. 
   
  След лекцията последва оживена дискусия по въпроси, насочени най-вече към възможностите за реализиране на подобни проекти в България.
   

  Линк

Назад