Назад

БНР Хоризонт - Европейски проект за насърчаване на предприемачеството в туризма


 • Европейски проект за насърчаване на предприемачеството в туризма


  Автор: Васка Начкова
   
  19 организации от България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Хърватия, Молдова участват в " Сагитариус" - европейски проект за насърчаване на п редприемачеството в туризма. Проектът цели да увеличи инвестициите в неразвити културно-исторически обекти. Един от партньорите е Българската търговско-промишлена палата. Председателят на палатата Цветан Симеонов каза в предаването"Рано в неделя", че по проекта се предвижда изработването на музей. Във виртуалния музей, който се разработва от БТПП са описани повече от 20 културно-исторически обекти, засега концентрирани в региона на София, но постепенно той ще се разширява. Ще изработим и мобилно приложение, което ще бъде на разположение във виртуалните магазини много скоро, безплатно. Ще се усъвършенства, разбира се. Новите технологии ще ни позволят да стигнем до масовия потребител и най-вече до младото поколение. Работата с гърци и италианци, които са лидери в туризма много помогна. Проектът предвижда и издаването на туристически наръчник на английски език със снимки на обектите. Засега сме се ограничили до около 4000 снимки. Проектът ще приключи догодина през месец април с една заключителна конференция в Гърция.
   
  Чуйте интервюто с Цветан Симеонов
   

  Линк

Назад