Назад

myPR - Новоназначеният икономически и търговски съветник на Белгия посети БТПП


 • Новоназначеният икономически и търговски съветник на Белгия посети БТПП


  Проведе се среща на новоназначения икономически и търговски съветник при Посолството на Кралство Белгия Ан Дефурни и председателя на БТПП Цветан Симеонов.
   
  Ан Дефурни представи накратко своите цели и задачи във връзка с мандата й в София. Сред тях са промотирането на Белгия у нас, подобряването на стокообмена и размяната на икономическа информация. Търговският съветник на Белгия уточни, че освен за България отговаря и за икономическите отношения с Македония. Очаква се провеждането на двустранен Българо-белгийски бизнес форум в близко бъдеще, за който БТПП ще информира допълнително.
   
  Председателят, от своя страна, запозна госта с дейността на БТПП като цяло в подкрепа на бизнеса. Представени бяха различните услуги, предоставяни от Палатата, членството в международни организации, работата на доброволния търговския регистър, арбитража към БТПП, международната дейност, организирането на двустранни бизнес форуми, фирмени презентации и др.
   
  Ан Дефурни бе подробно запозната и с членовете, дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  Цветан Симеонов изрази пълна подкрепа, която БТПП ще окаже на търговския отдел на Посолството за бързото осъществяване на бъдещи инициативи, свързани с подобряването на икономическите отношения между България и Белгия.

  Линк

Назад