Назад

Econ.bg - БТПП и БСК несъгласни със законопроекта за здравното осигуряване


 • БТПП и БСК несъгласни със законопроекта за здравното осигуряване


  Според организациите срокът за обсъждане е бил твърде кратък

   

  Двете работодателски организации - Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП) изразиха несъгласие с проекта за изменение на Закона за здравното осигуряване.
   
  Първо от БТПП заявиха, че не е спазен Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Той изисква законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения, да бъдат съгласувани предварително в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество чрез консултиране с национално представителните синдикални и работодателски организации, коментират от Палатата.
   
  "БТПП обръща внимание на неоправдано краткия срок за съгласуване, в който обективно е невъзможно да се извърши необходимия цялостен и задълбочен преглед, изискуем с оглед даване на становище по проект на закон", се казва в становището*.
   
  По отношение на самия законопроект, от Палатата категорично възразяват срещу предложеното ново съотношението на броя представители на държавата и на представителите на социалните партньори в органите на управление на НЗОК.
   
  Според организацията по този начин се нарушава паритета на участие на държавата и на работодателските и синдикалните организаци в решаването на стратегически въпроси, свързани с НЗОК. От друга страна, предвид съотношението между броя участници от държавата и предвидените кворуми и мнозинства при гласуване, представителите от държавната квота ще имат решаваща тежест при вземане на решения от органите на управление на Касата.
   
  Българската стопанска камара също не подкрепя предложените за обсъждане промени в Закона за здравното осигуряване.
   
  И от Камарата обръщат внимание на краткия срок. "Проектът за Закон беше предоставен за осъждане само три дни преди разглеждането му в Комисията по здравеопазване. Това не позволи да се разгледа от нашите членове – Асоциациите на работодателите на болничните заведения и да представим тяхното становище, бележки и предложения. БСК ще организира обсъждане и ще представи техните предложения", се казва в становището на БСК.
   
  Според БСК законопроектът обхваща само малка част от онова, което следва да се приеме. В този смисъл, липсата на системен подход към проблемите на осигурителната система поставя под съмнение ефекта от предложените мерки.
   
  Българската стопанска камара смята, че с проекта се утвърждава "тоталното одържавяване на осигурителната система, която със своята дейност отклони от предназначението повече от 1.5 млрд. лева здравни вноски и на практика не осигурява необходимия ресурс за здравното осигуряване на осигуряваните от нея лица". Според Камарата промените ще позволят възможността да не се осигурява необходимата прозрачност и отчетност в дейността на НЗОК.
   
  *В прикачения документ може да прочете пълното становище на БТПП, а позицията и предложенията на БСК може да видите тук. Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване може да бъде намерен тук.

  Линк

Назад