Назад

INDUSTRY info - ЕК препоръчва подобряване на достъпа на МСП до обществени поръчки


 • LD ЕК препоръчва подобряване на достъпа на МСП до обществени поръчки

  01.11.2013
  Обществените поръчки са стабилен източник за бизнес, но е важно да се съблюдават правила и норми, както и да се подобри достъпът МСП до договори в процеса на изпълнение, заяви Зорница Димитрова от Генерална дирекция Вътрешен пазар и услуги на ЕК, представяйки готвените нормативни промени в областта на обществените поръчки.
   
  Набелязаните изменения бяха разяснени пред представители на работодателски и синдикални организации от България по време на посещението им в Брюксел по покана на Европейската комисия.
   
  Според Зорница Димитрова през януари се предвижда промените в сферата на обществените поръчки да бъдат одобрени от Европейския парламент, след което държавите членки ще разполагат с 2 години, за да ги транспонират в националните си законодателства.
   
  Сред замислените промени в регламентацията на обществените поръчки са подобряване на достъпа на малки и средни предприятия до пазарни възможности, преминаване към електронни обществени поръчки, намаляване на административната тежест, мерки за ограничаване на корупцията и др.
   
  - See more at: http://industryinfo.bg/statiadetails.aspx?id=7578#sthash.8aHFz0Hy.dpuf

  Линк

Назад