Назад

myPR - Среща с представители на клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“


 • Среща с представители на клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“


  Възможностите за партньорство между БТПП и КЛЪСТЕР „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“ (ХИТС) обсъдиха на среща в Палатата председателят на БТПП, Цветан Симеонов и представителите на ръководството на ХИТС, Мичо Чипев и Паско Пасков. Клъстерът е платформа за интегриране на разработваните от отделни фирми продукти и услуги. Създаден е от самостоятелно работещи софтуерни фирми, всяка от които е дългогодишен доказан лидер в областта си на българския пазар. Сред основните цели на Клъстера са подобряване на пазарните позиции на всички партньори и повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез обединяване на знание и ноу-хау; намаляване на себестойността на предлаганите продукти; насърчаване развитието на експортния профил; развитие на иновационните «облачни технологии» и др.
  Според представителите на ХИТС, клъстерите са платформа за интеграция на фирми, научни институти, университети, браншови структури и неправителствени организации. Тяхната цел, освен конкретно подобряване на пазарните позиции на членовете на клъстера в България и региона, е и разгръщане на дейността за създаване на иновативни продукти, ефективно използване на ресурсите и интеграция на натрупания при различни проекти опит, повишаване на конкурентоспособността на фирмите и създаване на условия за устойчиво развитие на икономиката.
  Цветан Симеонов даде висока оценка на целите, които си поставя Клъстера и изрази готовност за бъдещо сътрудничество в сферата на логистиката. БТПП е официален представител на GS1 за България и като такава може да оказва експертна помощ, свързана със стандартното маркиране с баркод и електронния обмен на данни по стандартите GS1. Използването на тези стандарти подобрява ефективността на процесите, повишава прозрачността по веригата за снабдяване и повишава конкурентоспособността на фирмите. 
   

  Линк

Назад