Назад

b2b new - Какво тревожи българския бизнес


  • Какво тревожи българския бизнес


    Бюрокрацията, променливото законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция. Това са основните спънки за предприемачите и през 2013 г., показват резултатите от проучване на БТПП за условията за правене на бизнес и инвестиции в страната, осъществено в края на октомври. Основните проблеми, които продължават да възпрепятстват фирмите през 2013 г. са бавната администрация и променливото законодателство, посочват около 80% от отзовалите се на анкетата фирми. Сериозни пречки през 2013 г. са корупцията и сивата икономика, при които се наблюдава за... 
    Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services
     

    Линк

Назад