Назад

DarikFinance - Какво тревожи българския бизнес


 • Какво тревожи българския бизнес


  Бюрокрацията, променливото законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция. Това са основните спънки за предприемачите и през 2013 г., показват резултатите от проучване на БТПП за условията за правене на бизнес и инвестиции в страната, осъществено в края на октомври.
   
  Основните проблеми, които продължават да възпрепятстват фирмите през 2013 г. са бавната администрация и променливото законодателство, посочват около 80% от отзовалите се на анкетата фирми.
   
  Сериозни пречки през 2013 г. са корупцията и сивата икономика, при които се наблюдава задълбочаване. Нараства делът на фирмите, които се оплакват от корупция - от 59% през 2012 г. на 68% през 2013 г. и от нелоялна конкуренция от страна на сивия сектор – 66%, при 54% през 2012 година.
   
  Размерът на корпоративния и подоходния данък, инфраструктурата и финансовата стабилност на държавата са важни аспекти от инвестиционния климат, които членовете на БТПП оценяват най-високо, спрямо останалите условия за бизнес.
   
  Въпреки че финансовата стабилност в страната се оценява относително високо, повече от половината от членовете на БТПП (58%) смятат, че e настъпило влошаване, спрямо 2012 година. Недоволството на фирмите през 2013 г. е основно по отношение на функционирането на съдебната система и състоянието на енергетиката, показва изследването.
   
  Настъпили са и положителни промени, показват още резултатите от проучването. Намаляват фирмите, на които държавата бави връщането на данъчен кредит – от 30% през 2012 г. на 21% през 2013 г. Според 20% от фирмите, през тази година държавата е по-редовна в разплащанията. А 39% от фирмите отчитат подобрение в публичната инфраструктура.
   
  Сериозните пречки и притеснения на представителите на бизнеса се отразяват и на очакванията им за 2014 година. Устойчиво и предсказуемо законодателство, рязко намаляване на регулаторната тежест и на бюрокрацията на всички нива, строги мерки срещу сивия сектор и нелегалния внос са най-често посочваните наложителни действия за подобряване на бизнес климата.

  Линк

Назад