Назад

Economy.bg - Бюрокрацията – сред основните спънки за бизнеса през 2013


 • Бюрокрацията – сред основните спънки за бизнеса през 2013


   
  Мудното административно обслужване, нестабилното законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция са главните пречки за бизнеса и през 2013. Това показват резултатите от анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на условията за бизнес и инвестиции в страната, осъществено в края на октомври. 80% от анкетираните фирми посочват като най-голям проблем бавната администрация и променливото законодателство. Нараства делът на фирмите, които се оплакват от корупция - от 59% през 2012 на 68% сега, както и от нелоялна конкуренция от страна на сивия сектор – 66% през 2013 спрямо 54% през миналата година. 
   
  Според бизнеса подобрения има в редовността на разплащане от страна на държавата и в публичната инфраструктура.

  Линк

Назад