Назад

Komentator.bg - Европарламентът променя правилата за обществените поръчки


 • Европарламентът променя правилата за обществените поръчки


  13:59 | 31.10.2013 |
   
  Очаква се през януари 2014 година Европейският парламент да гласува предлаганите от Европейската комисия  промени в сферата на обществените поръчки да бъдат одобрени от Европейския парламент, след което държавите-членки ще разполагат с 2 години, за да ги транспонират в националните си законодателство.
   
  Това съобщи Зорница Димитрова от Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” на ЕК, представяйки готвените нормативни промени в областта на обществените поръчки пред представители на работодателски и синдикални организации от България, при гостуването им в Брюксел по покана на ЕК. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) бе представена на експертно ниво.
   
  Сред замислените промени в регламентацията на обществените поръчки са подобряване на достъпа на малки и средни предприятия до пазарни възможности, преминаване към електронни обществени поръчки, намаляване на административната тежест, мерки за ограничаване на корупцията – предложения, които БТПП многократно е отправяла към българските институции.
   
  Обществените поръчки са стабилен източник за бизнес, но и също – за корупция и е важно да се съблюдават правила и норми, както и да се подобри достъпът на малките и средни фирми до договори в процеса на изпълнение, подчерта Зорница Димитрова.
   
  По време на деловите срещи и дискусии в Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги”, специално бе акцентирано върху необходимостта от намаляване на административната тежест и бяха представени примери на добри европейски практики.
   
  Българската делегация гостува и в Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК, където бяха представени политиките срещу злоупотреби с господстващо положение, данни за осъществявания мониторинг върху отпусканите държавни помощи, сливанията, наличието на картелни споразумения. Само в рамките на три години 2010 – 2013 г. ЕК е обявила 23 решения, санкциониращи картелни споразумения, отнасящи се до 165 предприятия и наложените глоби общо възлизат на малко над 7 млрд. евро.
   

  Линк

Назад