Назад

ECON.bg - Европейските промени в сферата на обществените поръчки готови през януари


 • Европейските промени в сферата на обществените поръчки готови през януари


   
   
  Трябва да се подобри достъпът на малкия и среден бизнес до обществени поръчки. Това заяви Зорница Димитрова от Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на Европейската комисия (ЕК) на събитие в Брюксел, Белгия, информират от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
   
  В рамките на събитието Димитрова представи готвените нормативни промени в областта на обществените поръчки пред представители на българските работодателски и синдикаллни организации. Те гостуваха в Брюксел по покана на Европейската комисия.
   
  "Обществените поръчки са стабилен източник за бизнес, но и също – за корупция и е важно да се съблюдават правила и норми, както и да се подобри достъпът на малките и средни фирми до договори в процеса на изпълнение", подчерта експертът.
   
  Това са основните точки в готвените изменения в регламентацията на обществените поръчки. Други предвидени мерки са преминаването към електронни търгове и такива за намаляване на административната тежест и за ограничаването на корупцията.
   
  Върху важността от редуциране на тежестта върху бизнеса беше поставен специален акцент. ЕК представи и добри европейски практики в тази посока.
   
  Очаква се промените да бъдат одобрени от Европейския парламент (ЕП) през януари 2014 г. След това страните членки на Европейския съюз (ЕС) ще разполагат с две години, за да ги транспонират в националните си законодателства. Гърция вече е на последния стадий в подготовката, изтъкна Зорница Димитрова.
   
  Българската делегация гостува и в Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК, където бяха представени политиките срещу злоупотреби с господстващо положение, данни за осъществявания мониторинг върху отпусканите държавни помощи, сливанията, наличието на картелни споразумения.
   
  Само в рамките на периода 2010 – 2013 г. Комисията е обявила 23 решения, санкциониращи картелни споразумения, отнасящи се до 165 предприятия. Наложените глоби общо възлизат на малко над 7 млрд. евро.
   

  Линк

Назад