Назад

1 към 1 в строителството - Да се подобри достъпът на дребния и среден бизнес до обществени поръчки, препоръчват от ЕК


 • Да се подобри достъпът на дребния и среден бизнес до обществени поръчки, препоръчват от ЕК


  Обществените поръчки са стабилен източник за бизнес, но също и на корупция - и е важно да се съблюдават правила и норми, както и да се подобри достъпът на малките и средни фирми до договори в процеса на изпълнение. Това подчерта Зорница Димитрова от Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” на ЕК, представяйки готвените нормативни промени в областта на обществените поръчки. Тя разясни набелязаните изменения пред представители на работодателски и синдикални организации от България при гостуването им в Брюксел по покана на ЕК. БТПП бе представена на експертно ниво.
   
  Очаква се през януари промените в сферата на обществените поръчки да бъдат одобрени от Европейския парламент, след което държавите-членки ще разполагат с 2 години, за да ги транспонират в националните си законодателство и изтъкна, че Гърция вече е на последния стадий в подготовката.
   
  Сред замислените промени в регламентацията на обществените поръчки са подобряване на достъпа на малки и средни предприятия до пазарни възможности, преминаване към електронни обществени поръчки, намаляване на административната тежест, мерки за ограничаване на корупцията – предложения, които БТПП многократно е отправяла към българските институции.
   
  По време на деловите срещи и дискусии в Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги”, специално бе акцентирано върху необходимостта от намаляване на административната тежест и бяха представени примери на добри европейски практики.
   
  Източник: БТПП

  Линк

Назад