Назад

Българските предприемачи се насърчават да използват възможностите за бизнес в Хонконг


 • Българските предприемачи се насърчават да използват възможностите за бизнес в Хонконг
   
  Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел  и Хонконгския съвет за търговско развитие организираха на 1 март 2011 г. в София семинар, на който представиха пред български предприемачи възможностите, които Хонконг може да им предостави за разширяване на дейността им в Китай и Азия. Събитието беше посетено от над 110 представители на местния бизнес.  
  Семинарът беше открит от г-ца Мари Шоу – специален представител на Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел. Г-ца Шоу представи трайните предимства на административния район Хонконг като областта с най-свободна икономика в света, основаваща се на принципите на правовата държава, свободния поток на информацията, гарантиран от Основния закон, строг режим за защита правата на интелектуалната собственост, силна антикорупционна култура и опростена система на данъчно облагане и ниски данъци. Хонконг все още поддържа системата на общото право със своя Върховен апелативен съд. Съществува законова защита на договорите, а арбитражните решение взети в Хонконг и континентален Китай се признават взаимно, каза тя.
  Г-ца Шоу подчерта, че Хонконг дълги години е предоставял достъп на чуждестранните компании към китайския пазар. Наскоро Хонконг се позиционира като офшорен център на ренминби, регионален център за управление на активи и международен център за формиране на капитал. 
  Хонконг е единствената юрисдикция извън континентален Китай с облигационен пазар в ренминби. Освен това Хонконг е най-големият център за финансови трансфери, деноминирани в ренминби, в който се извършва 75% от международната търговията на континентален Китай в юани. Миналата година Хонконг стана най-големият пазар за първично публично предлагане в света, като чуждестранни и китайски дружества набираха капитал чрез Хонконгската фондова борса. 
  Г-ца Шоу подчерта, че в допълнение към насърчаването на четирите традиционни икономически сектора – финансовите услуги, търговията и логистиката, туризма и професионалните услуги, правителството също така е определило и шест нови сектора за икономически растеж, в които Хонконг може да бъде конкурентоспособен, а именно тестване и сертификация, медицински услуги, иновации и технологии, културни и творчески индустрии, опазване на околната среда и образователни услуги.
  Хонконг винаги е поддържал среда с еднакви условия за фирмите и всички български компании, работещи в тези сфери, са добре дошли. Чуждестранните компании основани в Хонконг са поставени в еднакви условия с местните компании. Например, те могат да се възползват от търговското споразумение за близко икономическо партньорство с континентален Китай.
  Г-ца Шоу добави, че търговията с вино също е сфера, която предоставя множество възможности за българските компании.
  Г-н Зигфрид Верщапен от Агенцията за насърчаване на инвестициите в Хонконг (InvestHK), обясни как могат да се използват възможностите за бизнес в Азиатския-Тихоокеански район чрез инвестиции в Хонконг и помощта, която Агенцията за насърчаване на инвестициите може да окаже на българските инвеститори. Той подчерта новите възможности в Хонконг произтичащи от трансграничната схема за финансови трансфери, деноминирани в ренминби, която позволява международната търговия да се извършва в китайски юани с намален валутен риск. 
  Г-н Уинчел Чеунг, Директор за Германия и Централна Европа в Съвета на Хонконг за търговия и развитие, каза, че българските компании са добре дошли в Хонконг, като най-свободната и най-глобализираната икономиката в света, от където да поставят начало и да развият бизнеса си с Китай и Азия.  
  За начало българските предприемачи могат да посетят някой от търговските панаири в Хонконг, някои от които са най-големи в Азия и света. Купувачите и изложителите ще могат да придобият отлична представа за пазара и да се срещнат с потенциални бизнес партньори от целия свят. Съвета на Хонконг за търговия и развитие предлага различни програми за спонсорство или за осъществяване на контакти между фирмите, с които могат да улеснят посещенията на фирмите на търговските панаири и да гарантират успешността им. 
  Презентации бяха изнесени и от г-жа Габриела Димитрова, Директор „Международно сътрудничество и международни организации” в БТПП, г-жа Боряна Минчева, Началник на отдел „Международно сътрудничество, развитие и интернационализация на малките и средни предприятия” в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, г-н Владимир Атанасов, Главен мениджър на „10x” ООД и г-н Венелин Джуров, Мениджър на „ЛВК – Винпром” АД. Семинарът беше последван от оживена дискусия и прием за отпразнуване на Китайската нова година на заека. 

  Линк

Назад